Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHızal, Alişan
dc.contributor.authorHacıoğlu, Erol
dc.date.accessioned2014-06-03T09:28:34Z
dc.date.available2014-06-03T09:28:34Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3178
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6203en_US
dc.description.abstractAraştırma, beceri öğretiminde iş ve işlem yaprakları ile yapılan öğretme -öğrenme etkinlikleri ile, demonstrasyon (gösteri) yöntemi ile yapılan öğretme-öğrenme etkinlikleri arasında, öğrenmedeki etkililik açısından aralarında herhangi bir farkın olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ele alınan bulgular, Eskişehir Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümü I/D,I/E,I/F sınıfı öğrencileri ve aynı okulun Matbaa Bölümü lise birinci sınıf atelye konularından ''Cilt Bezli Föy Volan'' ünitesi ile sınırlandırılmıştır. Denekler, Metal İşleri Bölümüne giriş puanları, karnelerindeki atelye ve meslek teknolojisi karne notlarından elde edilen ağırlıklı standart puanlarına göre eşleştirilmişlerdir. Eşleştirilmiş grupları oluşturmak için her sınıftan 20 öğrenci seçilmiş ve 40 öğrenciden iki ayrı grup oluşturulmuştur. Araştırmanındeneysel çalışmalarında, ünitenin öğrenilmesi için kontrol grubuna araştırmacı tarafından hazırlanmış iş ve işlem yaprakları ile uy gulama yapılmıştır. Uygulama sırasında jüri üyeleri, ölçme aracı üzerindeki işlembasamakları sırasına göre öğrenci davranışlarını birlikte izlemişler ve ölçme aracı üzerinde 100 puan üzerinden belirlenen her basamaktaki ara davranışlar için belirlenen ara puanları takdir etmişler, sonunda her bir öğrenci için bir toplam puan belirlemişlerdir. Değişik günlerde ve iki buçuk ders saati süren öğretme-öğrenme etkinlikleri sonunda; deneme ve kontrol gruplarındaki her bir öğrencinin davranışı, jüri üyelerince alınan ortak kararla değerlendirilmiş ve elde edilen ham puanların aritmetik ortalamaları bulunmuş, dağılımların standart sapmaları hesaplanmıştır. Gruplar arasındaki puan farkının değişik öğretim yöntemlerinden ileri gelip gelmediği, .05 anlamlılık düzeyinde araştırılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDemonstrasyon merkezleri, Eğitimdeen_US
dc.titleDemonstrasyon yöntemi ile iş ve işlem yapraklarının öğretimdeki etkililiğinin karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 97 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record