Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKonrot, Ahmet
dc.contributor.authorMermer, Gülten
dc.date.accessioned2010-06-14T17:26:07Z
dc.date.available2010-06-14T17:26:07Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3212
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91485en_US
dc.description.abstractCinselliğin sır olarak saklandığı, sistemli cinsel eğitim p- rogramlarına yer verilmediği ülkemizde zihin engellilerin özellikle- rinden dolayı cinsel konularda yeterli ve doğru bilgi edinebilmeleri çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Zihin engellilere yönelik cinsel eği- tşm programları hazırlanmadan önce kendilerine en yakın kişiler olan ve cinsel eğitimi öncelikle vermesi gereken annelerin, babaların ve eğitimcilerin bu konudaki görüşlerinin belirlenmesi önemlidir. Bu araştırmada da zihin engelli ergenlerin cinsel eğitim ge- reksinimleri hakkında anne, baba ve eğitimci görüşlerinin neler olduğu ile bu görüşler arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışıl- mıştır. Zihin engelli ergenlerin cinsel eğitim gereksinimleri hakkın- daki görüşlerin; anne, baba ve eğitimci olma açısından; anne, babala- rın öğrenim düzeyleri açısından; eğitimcilerin cinsiyetleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya çıkartılmıştır. Zihin engelli ergenlerin cinsel eğitim gereksinimleri hakkın- daki görüşleri belirlemek üzere hazırlanan anket, İzmir-Bornova, Bursa Balıkesir illerindeki Eğitilebilir Çocuklar İş Okullarına devam eden zihin engellilerin anne, baba ve eğitimcilerine uygulanmıştır. Anket ile elde edilen veriler (%) yüzdeler halinde özetlenip, görüşler ara- sındaki farklılığın anlamlı olup olmadığı (x2) testi ile ölçülmüştür. Elde edilen bulgulara göre anne, baba ve eğitimciler, zihin engelli ergenlerin cinsel konularda yeterince bilgilendirilmediklerini, kendi- lerini suistimallere karşı koruyabilmeleri, cinsel yaşamlarının kısıt- lanmaması, uygun olmayan cinsel davranışların ve problemlerin çözümle- nebilmesi için sistemli bir cinsel eğitimi gerekli görmektedirler. Bu- nunla birlikte anne, baba ve eğitimciler kendi cinsel bilgileri yeter- li olmadığından zihin engellilerin cinsel eğitimlerine katkıda buluna- bilmek için sürekliliği olan eğitim programlarına katılarak, zihin en- gellilerin cinsel gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, evlilik ve aile yaşamları ile cinsel eğitim vermede kullanılacak yöntemler konularında bilgi almak istediklerin belirtmişlerdir. Sonuç olarak zihin engellilerin cinsel eğitimleri için önce- likle anne, baba ve eğitimcilerin bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bunun için cinsel eğitim programları düzenlenmeli, düzenlenecek cin- sel eğitim programları öncelikle anne, baba ve eğitimcilere sonra da zihin engellilere yönelik olmalıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCinsel eğitim, Zihinsel özürlülereen_US
dc.subjectZihinsel özürlüler -- Cinsel davranışen_US
dc.titleZihinsel engelli ergenlerin cinsel eğitim gereksinimleri hakkında anne, baba ve eğitimci görüşlerinin değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 163 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record