Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDeveci, Handan
dc.contributor.authorSalik, Gökmen
dc.date.accessioned2015-10-12T15:44:48Z
dc.date.available2015-10-12T15:44:48Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3373
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450086en_US
dc.description.abstractBireyin toplumsallaşmasını sağlayan ve bireye yaşantı kazandırmayı amaç edinen Sosyal Bilgiler, birbirinden farklı hedefleri olan disiplinleri içerir. Cografya da bu disiplinlerden biridir. Bireylerin yaşadıkları çevreyi tanıması, yararlandığı dogal kaynakların sınırsız olmadıgını ve bir gün tükenebilecegini bilmesi, ayrıca kendi yaşadıgı ülkesinin diger ülkelere göre farklarını tanıması, ilk kez gittiği bir yeri hiç sorun yaşamadan gezebilmesi ancak Cografyayı yeterince bilmesi ile olabilir. Bu araştırmada Sosyal Bilgiler derslerine giren öğretmenlerin, Cografya konularının öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıstır. Araştırma tarama modelinde ve 2005-2006 öğretim yılında Eskisehir il merkezinde Milli Egitim Müdürlüğüne baglı 14 ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 22 Sosyal Bilgiler Öğretmeni ile görüşülmüştür. Araştırma verileri, öğretmen görüşlerini derinlemesine ortaya çıkarması amacı ile nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler sayısallaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre; Sosyal Bilgiler dersinde Coğrafya konularının öğretiminde yaşanılan en önemli sorunlardan biri sınıfların kalabalık olmasıdır. Ayrıca 7. sınıf Sosyal bilgiler programının yogun olması ve ilköğretim okullarında araç-gereç eksikliklerinin bulunması da önemli sorunlar olarak ifade edilmiştir. Öğretmen yeterliliklerinden kaynaklanan sorunlara bakıldıgında ise, mezuniyet branşı Coğrafya olmayan öğretmenlerin, bu konuların öğretiminde problem yaşadıkları belirtilmiştir. Öğrencilerin derse ilgilerinin fazla olmaması, derste not tutma alışkanlıklarının olamaması ve öğrenci ailelerinin sosyoekonomik düzeylerinin düşük olması, öğrenci yeterliliklerinden kaynaklanan sorunlar olarak belirtilmiştir. Yaşanan bu sorunların çözümü için öncelikle sınıf mevcutlarının azaltılması, araç-gereç eksikliklerinin giderilmesi, okulların maddi olanaklarının iyilestirilmesi, ögretmenlere hizmetiçi seminerler verilmesi vb. çalışmaların yapılması gerekmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal bilimler -- Öğretim (İlk)en_US
dc.subjectCoğrafya -- Öğretim (İlk)en_US
dc.titleSosyal bilgiler dersinde coğrafya konularının öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 83 y. : 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record