Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Esra
dc.contributor.authorPamuk, Nazmiye
dc.date.accessioned2018-09-10T14:52:44Z
dc.date.available2018-09-10T14:52:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3550
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 469345en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezinde resmi ortaöğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin yönetimde kullandıkları güç kaynaklarını (yasal, zorlayıcı, ödül, karizmatik ve uzmanlık gücü) hangi düzeyde kullandıklarını tespit etmektir. Bununla birlikte her bir güç kaynağı ile ilgili öğretmen görüşlerinin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, mesleki kıdem ve çalıştığı okuldaki hizmet süresi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenecektir. Tarama modelinde ve nicel yöntemle yapılan bu araştırmanın evrenini Afyonkarahisar ilindeki tüm resmi ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini ise il merkezinde yer alan resmi ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucuna göre ortaöğretim okul yöneticileri en çok yasal gücü sonra sırasıyla uzmanlık, karizmatik, ödül ve zorlayıcı gücü kullanmaktadırlar. Yasal, uzmanlık, karizmatik ve ödül gücünün kullanılma düzeyi “yüksek”, zorlayıcı gücün kullanılma düzeyinin “orta” seviyede olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin yasal ve uzmanlık gücü kullanım düzeyine ilişkin görüşlerinde sadece çalıştığı okuldaki hizmet süresi değişkeninde anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Ödül gücü kullanım düzeyine ilişkin sadece mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Karizmatik güç kullanım düzeyine ilişkin öğretmen görüşlerinde yaş ve mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Zorlayıcı güç kullanım düzeyine yönelik öğretmen görüşlerinde ise yaş, mesleki kıdem ve çalıştığı okuldaki hizmet süresi değişkenlerinde anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Cinsiyet ve öğrenim durumu değişkenleri okul yöneticilerinin güç kaynaklarını kullanım düzeylerine ilişkin öğretmenlerin görüşlerinde anlamlı farklılık yaratmamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkul yöneticilerien_US
dc.titleOrtaöğretim okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları (Afyonkarahisar ili örneği)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 113 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record