Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKınıklı, Oya
dc.contributor.authorAltınkurt, Lale
dc.date.accessioned2013-01-02T15:19:46Z
dc.date.available2013-01-02T15:19:46Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3677
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 170465en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde çalışan resim öğretmenlerinin, renk öğretimindeki görüşlerinin, çektikleri güçlüklerin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini 2001-2002 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 43 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri resim bölümü öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma evrenini ise 2001-2002 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Lise 3. sınıfı bulunan 19 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim bölümünden 102 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmen evreninin %76,4'ünden kullanılabilir veri elde edilmiştir. Araştırmanın belirlenen amaca ulaşması için gerekli olan veriler araştırmacı tarafından geliştirilen "Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerinin Renk Öğretiminde Uyguladıkları Yöntem ve Teknikler Hakkındaki Görüşleri" anketi ile toplanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları ile toplanan verilerin çözümlenmesi aşamasında, Araştırma amaçları doğrultusunda, frekans, yüzde ve parametrik olmayan istatistik tekniklerden kay kare (x²) den yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Araştırma ile ilgili tüm istatistiksel Çözümlemelerde "SPSS 10.0 for Windows" paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, Anadolu Güzel Sanatlar lisesi resim öğretmenlerinin Renk Bilgisi öğretimi konusunda genel anlamda güçlük çekmedikleri; ancak, bilgisayar destekli eğitim konusunda güçlük çektikleri belirlenmiştir. Resim programlarında yer alan renk bilgisi konusunun yetersiz olduğu, renk öğretiminin daha etkili yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi için okulların donanım açısından geliştirilmesi ve okullar arası işbirliğinin artırılması gerektiği belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRenken_US
dc.subjectRenk -- Öğretimen_US
dc.titleSanat eğitiminde renk ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde uygulanışıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXXXVIII, 346 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record