Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzen, Dinçer
dc.contributor.authorYavuz, Selma
dc.date.accessioned2011-08-05T14:33:48Z
dc.date.available2011-08-05T14:33:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3709
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 242177en_US
dc.description.abstractToplumlar düşünen, sorgulayan ve üzerine düşen görevlerin farkında olan bireylerin varlığına ihtiyaç duymaktadırlar. Burada görev eğitim kurumlarına düşmekte ve eğitim programlarının bu yönde hazırlanması gerekmektedir. Sanatın eğitimi de aslında zihinsel düşünce süreçlerinin zenginleştirilmesine dayalı çok yönlü bir yöntemler bütünüdür. Araştıran, yaratan, yorumlayan, estetik beğenileri gelişmiş bireyler yetiştirmek ancak sanat eğitimine gerekli önemin verilmesiyle mümkündür. Ülkemizde Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri bu doğrultuda eğitim vermeyi hedefleyen okullardır. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri resim alanının İki Boyutlu Sanat Atölye dersi her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar, özgür ve özgün düşünme becerileri geliştirme bakımından alanın önemli derslerinden biridir. Dersin programı 2006-2007 öğretim yılından itibaren öğrenci merkezli eğitim ve yapılandırmacı yaklaşımı temel alan yapısıyla uygulanmaktadır. Araştırmanın temel amacı, İki Boyutlu Sanat Atölye dersinde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim uygulamalarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır. Bu temel amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma yöntemi benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma tarama modelinde ve 2009-2010 öğretim yılında Ordu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bu okulda görev yapmakta olan 6 resim öğretmeniyle ve 20 resim alanı ogrencisiyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme soruları hazırlanırken İki Boyutlu Sanat Atölye dersinin yapılandırmacı yaklaşıma göre nasıl uygulandığını belirlemek hedeflenmiştir. Verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara gore; görüşme yapılan öğretmen ve öğrencilerin büyük bir kısmının İki Boyutlu Sanat Atölye dersini önemli bir ders olarak gördükleri ve dersin yapılandırmacı yaklaşıma dayalı uygulamalarıyla ilgili olarak olumlu görüşlere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin dersi yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak uygularken bazı sorunlarla karşılaştıkları saptanmıştır. Bu sorunlardan başlıcaları; öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımla eğitilmemiş olmaları, öğrencinin derse hazırlıksız gelmesi, öğretmenin öğrenciyi aktif kılamaması, ders kitaplarının geç gelmesi, öğretmenin donanımlı olmaması, zamanın yetmemesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Öğretmenler İki Boyutlu Sanat Atölye dersinin yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak nasıl daha verimli yürütülebileceğine ilişkin görüşlerini de bildirmişlerdir. Yine bir kısım öğrenci de, uygulamalarla ilgili olarak değişiklik yapılmasına dair bazı görüşlerini bildirmişlerdir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanat -- Öğretimen_US
dc.titleİki boyutlu sanat atölye dersinde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim uygulamalarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 100 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record