Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnlü, Sezen
dc.contributor.authorUlaşanel, Mukadder
dc.date.accessioned2014-03-18T11:36:01Z
dc.date.available2014-03-18T11:36:01Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3770
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99710en_US
dc.description.abstractBu araştırma, anne ve babaların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ile zihinsel engelli çocukların kişisel uyum düzeyleri arasındaki ilişkileri belirmeye yönelik, ilişkisel tarama modelli bir çalışmadır. Araştırmada, zihinsel engelli çocukların kişisel uyum düzeyleri özgüven (1982) tarafından geliştirilen Hacettepe kişilik envanteri (HKE) ile, anne ve babaların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ise spielberger (1975) tarafından geliştirilen durumluk ve sürekli kaygı envanteri (DSKE) ile ölçülmüştür. HKE'nin kişisel uyum alt ölçeklerinde bireyin kişisel uyum düzeyini belirlemeye yönelik 80 madde bulunmakdır. DSKE'de ise bireyin, durumluk kaygı düzeyini belirlemek amacı ile 20, sürekli kaygı düzeyini belirlemek amacı ile 20 olmak üzere toplam 40 madde yer almaktadır. Araştırmanın örneklemi, 1993-1994 öğretim yılında Eskişehir il merkezinde bulunan Edebali, Gazi, Mithatpaşa, Murat Atılgan, Reşat Benli ve Ziyagökalp ilkokulları bünyesindeki alt özel sınıf- lara devam eden 40 zihinsel engelli çocuk ile bu çocukların, anne (40) ve babaların (40) oluşmuştur. Bu araştırmada, zihinsel engelli çocukların anne babaları- nın durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ile zihinsel engelli çocuk- ların kişisel uyum düzeyleri arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir desenden yararlanılmıştır. Bu amaçla, önce zihinsel engelli çocukların anne-babalarına ayrı ayrı DSKE'nin durumluk ve sürekli kaygı ölçekleri uygulanarak, anne-babaların durumluk ve sürekli kaygı puanları elde edilmiştir. Daha sonra ise, zihinsel engelli çocuklara HKE'nin kişisel uyum alt ölçekleri uygulanarak, zihinsel engelli çocukların kişisel uyum puanları elde edilmiştir. Araştırmanın amaçlarında yer alan soruların yanıtlanabil- mesi amacı ile, anne-babaların DSKE'nin durumluk ve sürekli kaygı ölçeklerinden elde etmiş oldukları puanlarla, zihinsel engelli çocukların HKE'nin kişisel uyum Alt ölçeklerinden elde etmiş oldukları kişisel uyum puanları arasındaki korelasyonlar her grup için ayrı ayrı hesaplanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZihinsel özürlü çocuklaren_US
dc.titleAnne babaların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ile zihinsel engelli çocuğun kişisel uyum düzeyi arasındaki ilişkileren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage65 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record