Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKonrot, Ahmet
dc.contributor.authorErdal, Hayran
dc.date.accessioned2014-06-03T09:30:39Z
dc.date.available2014-06-03T09:30:39Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4031
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 8678en_US
dc.description.abstractBeş ana bölümden oluşan bu çalışma, İngilizce'nin yabancı dil olarak öğ reniminde, yazılı anlatım öğretiminde kullanılan yaklaşımlardan ikisini;'iş levsel-kavramsal yaklaşım' ile 'Gramer-Sözdizimi-Organizasyon yaklaşımı' nı karşılaştırmaktadır. Çalışma, 15 haftalık bir öğretim süresi boyunca iki gruba uygulanmıştır. Kontrol grubu, yazılı anlatım dersini, Gramer-Sözdizimi-Organizasyon yaklaşımı ile, deney grubu ise İşlevsel-Kavramsal yaklaşım ile almıştır. Giriş bölümü olan ilk bölümde, yazma (transcription), kompozisyon (composition) ve yazılı anlatım (writing) arasındaki fark belirlendikten sonra yabancı dilde yazılı anlatımın önemi ve amaçları ile öğrencilerde geliştirilmek istenen yazılı anlatım becerileri verilmektedir. Bunu, yazılı anlatımda kullanılan yaklaşım ve metotların kısa özetleri takip eder. Daha sonra yazılı anlatımdaki ana kavram ve prensipler anlatılmış, neden bu iki yak laşımın seçildiği açıklanarak kısa bir karşılaştırması yapılmıştır. İkinci bölümde, yabancı dil öğretiminde yazılı anlatım becerisinin diğer beceriler-dinleme, konuşma, okuma-arasındaki yeri, yazılı anlatım bu be ceriler ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu karşılaştırma ; hem ana dilde, hem de yabancı dilde yapılmaktadır. Bu arada, yabancı dil öğretimindeki yaklaşım ve metotlar, yazılı anlatıma verdikleri önem özellikle vurgulanarak özetlenmiştir. Son olarak da, İngilizce'nin yabancı dil olarak öğre niminde yazılı anlatım öğretimini inceleyen çalışmalar gözden geçirilmiştir Üçüncü bölümde, yapılan araştırmanın düzeni, araştırmanın uygulandığı öğrencilerin seçimi, verilerin toplanması ve analizi anlatılmıştır. Toplanan verilerin istatistiksel analizi ve yorumları dördüncü bölümde verilmektedir. Beşinci bölümde istatiksel sonuçlar tartışılmış ve şu sonuca varılmıştır: Bu çalışmada karşılaştırılan her iki yaklaşım da öğrencilere, gruplar içinde, yazılı anlatım becerilerini önemli ölçüde kazandırmıştır fakat Gramer-Sözdizimi-Organizasyon yaklaşımı ile karşılaştırıldığında İşlevsel-Kavramsal yaklaşım öğrencilerin fikir geliştirme ve bu fikirleri İngilizce'de kolayca ifade edilebilmelerinde daha çok yardımcı görünmektedir. Son olarak da,en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngiliz dilien_US
dc.subjectTürk dili -- Kompozisyonen_US
dc.titleA comparison of functional-national approach and grammar-syntax- organization approach in teaching writting in English as a foreign languageen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 165 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record