Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKonrot, Ahmet
dc.contributor.authorYiğit, Hüseyin
dc.date.accessioned2015-06-29T21:29:59Z
dc.date.available2015-06-29T21:29:59Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4059
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 8545en_US
dc.description.abstractSon yıllarda, dil öğrenimine olan büyük ilgi yanıtlanması gereken bir çok soruyu beraberinde getirmiştir. Belirli amaçlar yönünden dil öğretimi (BAYDÖ) sınırlı zamanda pratik sonuçlar üretme gereksiniminden doğmuştur. BAYDÖ'de bazı sorularla karşı karşıyadır. Örneğin, öğrencilerin amaçları doğrultusunda yabancı dil gereksinimleri nelerdir? BAYDÖ yabancı dil becerilerinin hangisini hangi oranda kapsamalıdır? Bu çalışmada bu sorulara yanıt getirmek amacıyla Turizm sektöründe beş yıldızlı otellerde yönetim kademesinde çalışan kişilerin yabancı dil gereksinimleri, zorlukları ve eksiklikleri belirlenmeye çalışıldı. I. bölümde dil öğreniminin amaçları, BAYDÖ' nün tanımları, problem ve çalışmanın amacı yer almaktadır. II. bölümde BAYDÖ ve gereksinimlerin belirlenmesiyle ilgili fikirler ve görüşler verilmiştir. III. bölüm araştırmanın metodu, 'informant'ların seçimi hakkın bilda bilgiler işermektedir. Anket sonuçları ve yorumları IV. bölümde sunulmuştur. V. bölümde araştırmanın sonuçlarının tartışılması, sonuçlar ve öneriler yer almaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretimen_US
dc.subjectİngiliz dilien_US
dc.subjectYabancılaren_US
dc.subjectTürkleren_US
dc.titleA study LSP needs analysis : hotel managementen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 78 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record