Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKonrot, Ahmet
dc.contributor.authorYaygıngöl, Beyhan
dc.date.accessioned2015-06-29T12:00:58Z
dc.date.available2015-06-29T12:00:58Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4063
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 8614en_US
dc.description.abstractBu çalışmada beş bölüm yer almaktadır. Amacı klasik okuma öğretimi tekniği video ile okuma öğretimini karşılaştırarak anlamada videonun etkisini göstermektir. Bu tezde düzeyleri aynı olan iki öğrenci grubuna testler uygu lanmıştır. Birinci bölümde, okumanın tanımı, okuma derslerindeki problemlerden ve sınıfta video kullanımından bahsedilmiştir. Ayrıca çeşitli okuma öğretim yöntemleri açıklanmıştır. İkinci bölümde, yabancı dil derslerinde okumanın rolü, anlamının açıklanması ve kültürel birikiminin anlamadaki ömemi vurgulanmaktadır. Bölümün sonu bu konuda yapılan daha önceki çalışmalarla desteklenmiştir. Üçüncü bölüm, kullanılan metot, deneklerin seçimi ve kullanılan öğretim tekniklerinin açıklanması şeklindedir. Dördüncü bölümde, uygulanan testlerden elde edilen istatiksel sonuçlar yer almaktadır. Beşinci bölümde ise, istatiksel sonuçların yorumu ile videonun anlama ü üzerindeki etkisi sonucu ileriki çalışmalar için çeşitli öneriler yer almak tadır. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, video izleyen öğrenci grubunun başarı oranı daha yüksektir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVideo, Eğitimdeen_US
dc.subjectİngiliz dilien_US
dc.subjectÖğretimen_US
dc.subjectYabancılaren_US
dc.subjectTürkleren_US
dc.titleEnhancing reading comprehension by using video in EFLen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 64 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record