Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDikdere, Mine
dc.contributor.authorKahraman, Ayhan
dc.date.accessioned2014-07-03T17:01:25Z
dc.date.available2014-07-03T17:01:25Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4170
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 195813en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği (EEM) bölümü öğrencilerinin dilsel gereksinimlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, EEM bölümü öğrencilerinin yabancı dil istekleri, mühendislerin çalışma ortamlarındaki dilsel gereksinimleri ve öğretim elemanlarının öğrencilerin gereksinimleri hakkındaki görüşlerini öğrenebilmek için bir gereksinim analizi yapılmıştır. EEM öğrencilerinin yabancı dil gereksinimlerini tarafsızca ortaya koyabilmek için farklı üç denek grubu kullanılmıştır: DPÜ Mühendislik Fakültesi EEM öğrencileri, bölüm öğretim elemanları ve mühendisler. Literatürdeki yaygın görüşe göre, yabancı dil müfredatı hazırlanırken öğrencilerin isteklerinin çok önemli olduğu, fakat yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle öğrencilerin görüşlerine ek olarak hem bölüm öğretim elemanlarının hem de bu bölümden mezun mühendislerin görüşlerine başvurulmuştur. Deneklerin görüşlerini alabilmenin birkaç değişik yolu olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada araştırmacı tarafından hazırlanan "Gereksinim Anketi"nden yararlanılmıştır. Anket EEM bölümü öğrencilerinin tümüne, tüm öğretim elemanlarına ve bölümden son 5 yılda mezun olmuş ve rasgele seçilmiş 20 mühendise uygulanmıştır. Bu denek gruplarına uygulanan anket bir pilot çalışma ile önceden aynı bölümün "ikinci öğretim" öğrencilerine uygulanmış ve geçerlilik ve güvenirlilik testlerine bakıımıştır (bakınız Ek. E ve F). Veri analizi sonuçları yüzdelerle (frekans dağılımları ile) tablolara ve grafiklere dökülmüştür. Bu çalışmanın en belirgin sonuçları öğrencilerin dilsel istekleri, eksiklikleri ve gelecekteki dilsel gereksinimleri olarak gözlemlenmektedir. Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerinin yabancı dil öğrenmek istemelerinin birincil nedeni, yabancı dilin getireceği avantajlardan yararlanmaktır. Bölüm öğretim elemanları da bu görüşe katılmaktadırlar. Fakat mühendislerin tercihleri farklılık göstermektedir. İngilizce'nin evrensel bir dil olması ve mühendislik alanında yaygın kullanılması mühendislerin en önemli yabancı dil öğrenme nedenleri olarak gözlemlenmektedir. Literatürdeki yaygın görüşe göre, bu bakış açısı yabancı dil öğrenmenin global bir gereksinim olmasından kaynaklanmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngiliz dili -- Öğretim (Yüksek)en_US
dc.titleLanguage needs of electric-electronics engineering students at Dumlupınar University : do they need ESP?en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 81 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record