Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTunçel, Rıdvan
dc.contributor.authorOdacı, Tülin
dc.date.accessioned2015-10-15T05:13:44Z
dc.date.available2015-10-15T05:13:44Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4179
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 338658en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı dinlediğini anlama açık strateji eğitiminin öğrencilerin dinleme anlama stratejilerini kullanımını arttırıp arttırmadığını ve dinleme anlama düzeyine etkisini araştırmaktır. Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde okuyan 40 hazırlık sınıfı öğrencisi bu araştırmaya katılmıştır. Öncelikle problemi belirlemek için öğrenciler yabancı dilde dinlerken yaşadıkları zorlukları sözlü ve yazılı belirtmiş ve Dinleme Anlama Stratejileri Anketi'ni yanıtlamışlardır. Sonucunda hangi dinleme anlama stratejilerini geliştirmeye ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda dinlediğini anlama stratejileri eğitimi planlanmıştır. Aynı dinleme anlama düzeyine sahip olduklarından emin olmak için Toefl dinleme sınavı verilmiştir. 20 kişilik deney grubu 7 hafta süresince dinleme anlama açık strateji eğitimi almıştır. Kontrol grubu dinleme anlama örtülü strateji eğitimi almıştır. Her iki gruba çatışmanın sonunda da çatışmanın başında verilen 13 dinleme stratejisini sorgulayan Dinleme Anlama Stratejileri Anketi ve TOEFL Dinleme Anlama sınavı verilmiştir ve sonuçları karşılaştırılmıştır. LCSI sonuçlarına göre, çalışmanın başında iki grup da aralarında anlamlı fark olmadan dinleme anlama stratejilerini bazen kullanmaktadırlar. Ancak, dinleme anlama açık strateji eğitiminden sonra deney grubunun kontrol grubundan daha çok strateji kullandığı ortaya çıkmıştır. Her stratejinin ortalama kullanım sıklığı da karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre deney grubu çıkarım, çeviri, tahmin, duygularının farkına varma, not alma, anladığını değerlendirme ve anladığını gözlemleme stratejilerini dinleme anlama direk strateji eğitiminden sonra daha çok kullanmaktadırlar. Kontrol grubunda ise örtülü dinleme anlama eğitimi öncesinde ve sonrasında dinleme anlama strateji kullanım sıklıklarında anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır. Sadece not alma stratejisi kullanımında gelişme vardır. Öğrencilere eğitim öncesi ve sonrasında verilen Toefl dinleme anlama sınavı sonuçlarına göre, başlangıçta iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktaydı. Ancak uygulama sonucunda deney grubu istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde kontrol grubundan daha yüksek sonuçlar elde etmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkuma (Yükseköğretim)en_US
dc.subjectOkuma kavrayışıen_US
dc.subjectİngiliz dili -- Öğretim (Yüksek) -- Yabancılaren_US
dc.titleThe effect of explicit listening comprehension strategy training on listening comprehension strategy use and listening proficiency level = Açık dinleme anlama stratejileri eğitiminin strateji kullanımı ve dinleme anlama düzeyi üzerindeki etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 103 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record