Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKeçik, İlknur
dc.contributor.authorAkyıldız Uygun, Aycan
dc.date.accessioned2009-12-02T15:22:27Z
dc.date.available2009-12-02T15:22:27Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4216
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 207975en_US
dc.description.abstractBu çalısmada algıya ve/veya üretmeye dayalı etkinliklerin kelime öğrenimi üzerindeki etkileri arastırılmıstır. Bu amaçla algıya dayalı, üretmeye dayalı ve hem algıya hem üretmeye dayalı etkinlik alan ve bu etkinlikleri almayan (kontrol grubu) olmak üzere toplam 4 grup olusturulmustur. Gruplara orta düzey altı dil düzeyinden 4 sınıf rassal olarak atanmıstır. Çalısmada, ilk sözcük setinin uygulamasına toplam 127, ikinci sözcük setinin uygulamasına ise toplam 117 öğrenci katılmıstır. Çalısma iki farklı sözcük setini (her bir sette 8 sözcük olmak üzere) içeren 2 uygulamadan olusmaktadır. İkinci bir uygulamanın nedeni farklı sözcük gruplarıyla benzer sonuçların elde edilip edilemeyeceğini sınamaktır. Her bir sözcük setinde 8 hedef sözcük öğretilmis ve hedef sözcüklerin de içinde bulunduğu okuma parçaları okutulmustur. Okuma parçasının ardından kontrol grubu haricindeki gruplara etkinlik yaptırılmıstır. Tüm gruplara 2ser bölümden olusan (algıya dayalı bölüm ve üretmeye dayalı bölüm) aynı test ön test, son test ve dört hafta gecikmeli test olarak 3 kez verilmistir. Son olarak uygulamalardan 6 hafta sonra akılda kalmayı ölçmek için iki uygulama halinde öğretilen toplam 16 kelime tek bir testte öğrencilere verilmistir. vi Arastırmadan elde edilen bulgulara göre gruplar kendi içinde incelendiğinde tüm gruplarda ön test ile son testler arasında hem algıya dayalı hem de üretmeye dayalı bölümlerde istatistiksel olarak anlamlı bir basarı artısı ortaya çıkmıstır. Algıya dayalı bölümler için uygulamanın hemen ardından verilen ve uygulamadan dört hafta sonra verilen son testler arasında kontrol grubu dısındaki hiçbir grupta anlamlı basarı düsüsü görülmemistir. Üretmeye dayalı bölümde ise uygulamanın hemen ardından verilen ve uygulamadan dört hafta sonra verilen son testler arasında algıya dayalı etkinlik alan grup dısındaki tüm gruplarda anlamlı basarı düsüsü görülmüstür. Gruplar birbirleri ile kıyaslandığında ise hem algıya dayalı hem üretmeye dayalı bölümler için farklı zamanlarda uygulanan testlerde farklı etkinliklerin öğrenim üzerinde etkisi olmadığı ancak etkinlik alınmasının öğrenim üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu görülmüstür. Uygulamalardan 6 hafta sonra verilen ve her iki uygulamada öğretilen sözcüklerin tamamını içeren (16 hedef sözcük) toplam akılda kalmayı ölçme testinde de benzer sonuçlar elde edilmis, grupların algıya ve üretmeye dayalı testlerde birbirlerinden anlamlı farklılık göstermediği ancak etkinlik almanın yine öğrenim üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu saptanmıstır. onuç olarak bu çalısmada kelimenin akılda kalıcılığının arttırılması için öğretim sonrasında etkinlik yaptırılması gerektiği ancak yaptırılacak etkinlik türünün önemli olmadığı sonucuna ulasılmıstır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngiliz dili -- Öğretimen_US
dc.subjectDil ve diller -- Öğretimen_US
dc.subjectSöz dağarcığı -- Öğretimen_US
dc.titleThe effects of receptive and productive tasks on vocabulary retentionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 150 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record