Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDurmuşoğlu Köse, Gül
dc.contributor.authorArslantürk, Aysun
dc.date.accessioned2012-08-03T10:14:51Z
dc.date.available2012-08-03T10:14:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4241
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 21876en_US
dc.description.abstractMotivasyon hem dil öğrencisi hem de dil öğretmeni açısından önemli bir rol oynamaktadır. Motivasyon, yabancı dil öğreniminde özellikle yeni dil öğrenmeye başlayacaklar için anahtar bir terimdir. İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayan bir ilkokul öğrencisi motive olduğu sürece o dilde başarı gösterecektir. Türkiye'deki devlet okullarında öğrenciler, yabancı dil olarak İngilizceyi öğrenmeye 9 yaşlarında 4.sınıf seviyesinde başlamaktadırlar ve İngilizce öğrenimleri 5., 6., 7., ve 8. sınıfta da devam etmektedir. Bu öğrenciler motive edildiği sürece, eğitim hayatlarının her döneminde İngilizce öğrenme eğilimleri artmaktadır. İngilizce öğretmenlerinin kullandıkları motivasyon stratejilerini araştırmak için, bu çalışma Türkiye'deki devlet ilköğretim okullarında görev yapan Afyonkarahisar'daki 87 İngilizce Öğretmeninin motivasyon stratejilerini kullanımını saptamayı amaçlamaktadır. Bu öğretmenlere Zolton Dörnyei (2001b) tarafından hazırlanan motivasyon stratejileri anketi uygulanmış. Anketin ardından bu gruptan seçilen 12 öğretmenle ilk önce yarı-yapılandırılmış bir mülakat yapılmış ve sonra da araştırmacının kendisi tarafından kamera ile sınıflarında gözlemlenmiştir. Bu araştırmadaki nicel veriyi (anket verileri) analiz etmek için, Sosyal Bilimler için İstatistik Programı (SPSS 18) kullanılmıştır. Mülakat verilerini analiz etmek için ise Sosyal Bilimler için Nitel Analiz Programı (NVivo 9) tercih edilmiştir. Bunun yanında, gözlemlerden elde edilen veri ise anketteki maddelere göre gruplandırılarak içerik analizi yapılmıştır. Anketten elde edilen veriler öğretmenler arasında motivasyon stratejilerini kullanmada önemli bir farklılık olmadığını ve öğretmenlerin bu stratejileri genellikle kullanma eğiliminde olduklarını gösterirken, mülakat ve gözlem verileri, öğretmenlerin motivasyon stratejilerinin bazılarının varlığından bile haberdar olmadıklarını ve okullarının fiziksel şartlarından ve öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumlarından dolayı bu stratejileri kullanamadıklarını göstermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngiliz dili -- Öğretimen_US
dc.subjectMotivasyon, Eğitimdeen_US
dc.titleMotivational strategies used by EFL teachers working in Turkish state primary school settingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 99 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record