Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDikdere, Mine
dc.contributor.authorDemir, Esra
dc.date.accessioned2016-11-10T15:44:08Z
dc.date.available2016-11-10T15:44:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4273
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 96431en_US
dc.description.abstractBu çalışma kelimelerin anlamca bağlantısız ya da bir tema etrafında dönen kelime grupları içinde öğretilmesinin, öğrencilerin algıya ve üretmeye yönelik kelime kazanımları üzerine etkisini araştırmak için yapılmıştır. Çalışma Ula Atatürk Orta Okulundan 35 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Katılımcıların hepsi 7. sınıf öğrencileridir. Çalışmaya başlamadan önce anlamca bağlantısız ve bir tema etrafında dönen kelime grupları oluşturulmuştur.Kelimeler iki farklı grup üzerinde seçmeli İngilizce ders saatlerinde öğretilmiştir ve bu uygulama 5 hafta sürmüştür. Her derste 8 kelime öğretilmiştir ve her set 2 farklı kelime grubundan oluşmaktadır. Örneğin bir tema etrafında dönen kelime setinin içinde 'parti' ve 'çevre' temalı iki farklı set öğretilirken anlamca bağlantısız kelime setinin içinde 'set 1' ve 'set 2' olarak iki farklı kelime grubu öğretilmiştir. Böylece her kelime grubu altında öğrencilere toplam 16 kelime öğretilmiştir.Kelimeler öğretilmeye başlanmadan önce, öğrencilerin öğretilecek kelimeleri bilip bilmediklerini ölçmek amacı ile ön test verilmiştir. Bu ön testin analiz sonuçlarına göre öğrencilerin bildiği kelimeler gruplarından çıkarılmış, kelime grupları yeniden düzenlenmiştir. Her bir kelime grubu iki ders saati içinde öğretilmiş ve bunun ardından öğrencilere o derste öğrendikleri kelimelerle ilgili algıya dayalı ve üretmeye dayalı etkinlik yaptırılmıştır. Dersin sonunda öğrencilere üretmeye dayalı ve algıya dayalı olmak üzere 2 son test dağıtılmıştır. Aynı testler 3 hafta sonra gecikmeli test olarak yeniden öğrencilere dağıtılmıştır.Araştırmada son test verilerine göre elde edilen bulgularda yeni kelimeleri iki farklı set içinde öğrenmenin algıya dayalı kelime kazanımında istatistiksel olarak bir fark yaratmadığı görülmüştür.Fakat üretmeye dayalı kelime öğreniminde, anlamca bağlantısız kelime setinin bir tema etrafında dönen kelime setine göre daha fazla kelime kazancına yol açtığı görülmüştür.Araştırmada gecikmeli test verilerine göre elde edilen bulgular incelendiğinde yeni kelimeleri iki farklı set içinde öğrenmenin hem algıya dayalı hem de üretmeye dayalı kelime kazanımlarında istatistiksel olarak bir fark yarattığı ortaya çıkarılmıştır.Anlamca bağlantısız kelime setinin bir tema etrafında dönen kelime setine göre daha fazla kelime kazancına yol açtığı görülmüştür.Sonuç olarak bu çalışmada yeni kelimeleri anlamca bağlantısız kelime setleri içinde öğrenmenin bir tema etrafında dönen setler içinde öğrenmeye göre hem algıya hem de üretmeye dayalı kelime kazanımı göz önünde bulundurulduğunda daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngiliz dili -- Öğretimen_US
dc.subjectİkinci dil edinimien_US
dc.titleThe effects of presenting vocabulary in different sets on the students' productive vocabulary knowledgeen_US
dc.title.alternativeKelimelerin farklı setlerle öğretiminin öğrencilerin üretmeye dayalı kelime bilgisi üzerine etkisi.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVIII, 142 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record