Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydoğu, Cihan
dc.contributor.authorErcanlar, Meltem
dc.date.accessioned2018-06-13T11:21:01Z
dc.date.available2018-06-13T11:21:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4274
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 98102en_US
dc.description.abstractHayatımızın her alanında var olan yönergeler, eğitim hayatında da önemli bir yere sahiptir. Gerek sınıf içi etkileşimde, gerekse değerlendirme sürecinde, yönerge öğrenme durumunu yönlendiren önemli bir araçtır. Bu çalışma aracılığıyla ulaşmak istenilen amaç yönergelerin yabancı dil Fransızca sınıflarındaki yeri ve rolünü belirlemek, ayrıca öğretmen ve öğrencilerin bu konudaki sınıf uygulamalarını yakından incelemektir. Bu amaca ulaşmak için katılımcıların algı ve yönelimlerini daha iyi anlamamıza olanak veren nitel bir durum çalışması yürütülmüştür. Araştırma verileri nitel yöntem kullanılarak toplanmıştır. Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan dokuz öğrenci ve bir okutman bu çalışmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Veriler yarı katılımlı gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme ve doküman inceleme teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Öncelikle 10 hafta boyunca yarı katılımlı gözlem yapılmış, aynı zamanda sınıfta kullanılan yazılı dokümanlar incelenmiştir. Gözlemin hemen ardından, gözlem sınıfından yedi öğrenci ve bir okutmanla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasının ardından, araştırmacı ve Fransızca yabancı dil eğitimi alanından iki uzman tarafından veriler analiz edilmiş, kod ve temalara ayrılmıştır. Veri analizi sonucunda, dört ana tema ve dokuz alt tema ortaya çıkmıştır. Verilerden elde edilen ana temalar şu şekildedir: (1) Yönergenin Öğretmen Tarafından Aktarılması, (2) Yönergenin Öğrenci Tarafından Okunması, (3) Yönerge Anlama Sorunları, (4) Öğrencilerin Yönerge karşısındaki Farkındalık Düzeyleri ve Tutumları.en_US
dc.language.isofraen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFransız dili -- Öğretimen_US
dc.titleUne etude de cas qualitative sur l'utilisation des consignes scolaires dans une classe de Fleen_US
dc.title.alternativeFransızca yabancı dil sınıfında eğitsel yönergelerin kullanılması üzerine bir durum çalışması.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 127 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record