Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıç, A. Yavuz
dc.contributor.authorAltuntaş, Hülya
dc.date.accessioned2007-07-17T08:34:24Z
dc.date.available2007-07-17T08:34:24Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4545
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 356189en_US
dc.description.abstractBu çalısmada, gregar, idiobiont ve ektoparazitoid Bracon hebetor Say(Hymenoptera: Braconidae)'un, konak un güvesi Ephestia kuehniella Zeller Lepidoptera: Pyralidae) olgun larvalarının hemolenf plazma proteinleri üzerindeki parazitik etkileri, spektrofotometrik ve sodyum dodesil sülfatpoliakrilamid jel elektroforez yöntemleri ile arastırılmıstır. Hemolenfteki total plazma protein konsantrasyonu parazitlenmeden 24 ve 48 saat sonra giderek azalmıstır. Elektroforetik olarak ayrılan hemolenf proteinlerinde parazitlenmeye baglı yeni protein belirlenmemistir. Densitometrik olarak analiz edilen toplam 25 protein bandından 55.3, 39.4, 37.2, 35.6, 33.9, 29.6, 24.6, 23.1, 14.5 kDa'luk proteinler parazitlenmeye baglı olarak %50'nin üzerinde azalırken; 52.0, 44.6, 19.0, 24.6 kDa'luk protein bantlar parazitlenmeye baglı olarak artıs göstermislerdir. Sonuç olarak parazitizmin, konak hemolenf plazma proteinleri üzerinde kantitatif olarak degisiklige neden oldugu gösterilmistir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPlazma proteinlerien_US
dc.subjectElektroforezen_US
dc.subjectPulkanatlılaren_US
dc.subjectBraconidaeen_US
dc.titleKonak un güvesi Ephestia Kuehniella Zeller, 1879 (Lepidoptera : Pyralidae) larvalarının hemolenf proteinleri üzerine ektoparazitoid Barcon Hebetor Say, 1836 (Hymneoptera : Braconidae) un parazitik etkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 50 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record