Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBakır Öğütveren, Ülker
dc.contributor.authorAltay, Ümit
dc.date.accessioned2014-10-28T20:44:04Z
dc.date.available2014-10-28T20:44:04Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4693
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 248183en_US
dc.description.abstractZeytinyağı üretiminde oluşan atıksuyun arıtılması için bir çok yöntem geliştirilmiş ve denenmiştir. Bu çalışmada, bir zeytinyağı işletmesinden alınan karasuya elektrokimyasal yükseltgeme uygulanmıştır. Çalışmada anot ve katot olarak rutenyum oksit (RuO2) kaplı titanyum (Ti) plakalar kullanılmıştır. Elektrokimyasal giderim sırasında, destek elektrolit olarak kullanılan NaCl derişimi (1,2,3,5M), akım yoğunluğu (25, 45, 65, 75, 85, 105, 135 mAcm-²), atıksu akış hızı (1,10; 4,60; 7,90 cm³sn-¹), sıcaklık (7,20,40 °C), elektrot demeti sayısı (1, 2) ve işlem süresi değiştirilerek karasuyun kimyasaloksijen ihtiyacı (KOİ), fenol, yağ-gres derişimleri ve bulanıklık değerleri belirlenmiş ve giderim verimleri hesaplanmıştır. Ayrıca deneysel çalışmalarda pH ve iletkenlik değişimleri izlenmiştir. Çalışma sonucunda yüksek akım verimi (1,05) ve düşük enerji tüketimi (3,58 kWh(kgKOİ)-¹) ile 135 mAcm-² akım yoğunluğunda % 99,4 KOİ giderimi sağlanarak atıksu deşarj standardı olan 250 mgL-¹ KOİ değerinin altına inilmiştir. Ayrıca tüm çalışma şartlarında % 100 fenol giderimi, % 95'in üzerinde yağ-gres giderimi ve % 99'un üzerinde bulanıklık giderimi sağlanmıştır. Sonuç olarak zeytinyağı endüstrisi atıksuyunun sadece elektrokimyasal yükseltgeme ile deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtıldığı gösterilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAtık sular -- Arıtma -- Elektrodiyaliz işlemien_US
dc.subjectYükseltgemeen_US
dc.titleZeytinyağı atık sularının arıtımında elektrokimyasal yükseltgemenin uygulanmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 110 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record