Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBakır Öğütveren, Ülker
dc.contributor.authorÖnder, Ebru
dc.date.accessioned2007-03-20T10:17:44Z
dc.date.available2007-03-20T10:17:44Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/4703
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 353110en_US
dc.description.abstractBu tezde, katot bölmesinde katı polimer elektrolitin kullanıldığı, laboratuvar ölçekli elektrokimyasal reaktörde organik bileşiklerin sulu çözeltilerde elektrokimyasal olarak yükseltgenmesi ve eş anlı hidrojen gazı üretimi gerçekleştirilmiştir. Organik bileşik olarak okzalik asit, formik asit, asetik asit, benzoik asit ve maleik asit içeren çözeltilerin elektrokimyasal arttımı sonucunda sadece formik asit ve okzalik asit ile sırasıyla % 95 ve % 97 KOİ giderimine ulaşılmıştır. Her iki sulu organik çözeltilerin laboratuvar sıcaklığında, pH'ının ayarlanması için kimyasal madde ve iletkenliklerinin arttırılması için destek elektrolit ilavesi gerekmeksizin düşük enerji tüketimi ile arıtılabilirliği sağlanmıştır. Organik bileşiklerin elektrokimyasal olarak etkin bir şekilde yükseltgenmesi sırasında, sabit akış hızında, % 98-100 akım verimi ve 5-10 kWsaat m-3,lük enerji tüketimi ile % 99,999 saflıkta hidrojen gazı üretilmiştir. Laboratuvarda ayrı ayn hazırlanan okzalik asit ve formik asit içeren model çözeltilerin 7 saatlik elektrokimyasal arttımı sonucunda sırasıyla % 98 ve % 83 oranında giderim verimleri elde edilmiştir. H2 gazı üretimi açısından hemen hemen % 100 akım verimine ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrganik bileşikler -- Analizen_US
dc.subjectYükseltgemeen_US
dc.subjectElektrokimyasal analizen_US
dc.titleSulu organik çözeltilerin elektrokimyasal yöntemle arıtılmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXXIII, 188 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record