Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Yüksel
dc.contributor.authorSunerli, Esra
dc.date.accessioned2018-03-23T11:06:09Z
dc.date.available2018-03-23T11:06:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5000
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 470527en_US
dc.description.abstractİllüstrasyon genel anlamı itibari ile bir konuyu açıklamak, anlatmak için yapılan resimlere verilen isimdir. İllüstrasyon alanı, endüstri devriminden bu yana çeşitli dallara ayrılarak gelişimine devam etmiştir. 1980'li yıllara kadar geleneksel tekniklerle yapılan illüstrasyon, daha sonraları bilgisayar ortamında dijital çizim programları yardımıyla da yapılabilirlik kazanmıştır. Moda ve illüstrasyon kavramları geçmişte ve günümüzde birçok alana etki etmiş ve etmektedir. Alt temada birleşen bu iki kavram, moda illüstrasyonu alanını oluşturmuş ve çeşitli çizim teknikleri ile gerçekleştirilmektedir. Moda illüstrasyonları geçmişte kullanılan tanım, tanıtım gibi amaçları dışında günümüzde sanatsal bir odağa doğru da evrilmektedir. Bu evrilmeyi takiben güncel dijital teknikler devreye girmektedir. İçinde bulunduğumuz çağın getirisi olarak dijital teknoloji, moda illüstrasyonu alanına da etki etmekte ve karışık tekniklerle moda sunumlarında yer almaktadır. Moda illüstrasyonlarının ait olduğu mecradan başka mecralara geçişi, moda illüstrasyonunda güncel yaklaşımlarda gözlemlenebilmektedir. Bu çalışmada güncel yaklaşımlara ek olarak bir öneri geliştirilmiştir. Öneri dahilinde moda sektöründe yer alan insan bedenine eleştirel bir bakış açısı sunulmaktadır. Böylece moda illüstrasyonlarından yararlanılarak performans sanatına dönüşen moda sunumlarının yapılabileceği gösterilmek istenmiştir. Çalışmaya ilişkin sunulan öneride, yazar tarafından çizilen tasarımlar dijital tekniklerle illüstre edilerek farklı bir moda sunum tekniğine dönüştürülmüştür. Bu çalışma ile birlikte farklı yaklaşımlar ve önermelerin olabileceği tartışılmış ve tez, konuya ilişkin alanyazın ile desteklenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectModa tasarımıen_US
dc.titleModa illüstrasyonunda güncel yaklaşımlar ve bir önerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage84 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record