Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYörükoğulları, Ertuğrul
dc.contributor.authorÖzkırım, İlknur
dc.date.accessioned2014-10-27T11:29:32Z
dc.date.available2014-10-27T11:29:32Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5064
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164574en_US
dc.description.abstractGaz adsorpsiyonu, gözenekli malzemelerin karakterizasyonu için önemli bir metottur. Gözenekli katıların belirlenmesinde genel olarak azot adsorpsiyonu kullanılır. Doğal ve modifiye edilmiş doğal zeolitlerin, çeşitli gazları adsorplayabilmesi yapılarında bulunan kanallardan kaynaklanmaktadır. Farklı kanal boyutundaki zeolitler, moleküler elek gibi davranarak çeşitli gazları seçici olarak adsorplar. Bu özellikleri sayesinde zeolitler, endüstriyel gaz ayırma gibi işlemlerde kullanılır. Bu çalışmada Manisa-Gördes doğal zeolitinin azot adsorpsiyon karakteristikleri incelenmiştir. Manisa-Gördes yöresinden alınan doğal zeolitin modifiye formları, üç farklı normalitede (0,1, 0,5 ve 1 N) Ca2+, Mg2+, Li+, K+ ve Na+ tuz çözeltileri kullanılarak ısıtmalı yığın yöntemiyle hazırlanmıştır. Bu formlardan 1 N K+ en büyük yoğunluğa, 0,1 N Li+ ise en az yoğunluğa sahiptir. En büyük BET özgül yüzeyalanına 0,1 N K+, en küçük yüzeyalanına ise 0,5 N Mg2+ formu sahiptir. Gözenek çapları incelendiğinde 0,1 N Li+ en büyük, IN Na+ en küçük ortalama gözenek çapına sahiptir. Doğal zeolit kaynaklarının kullanım düzeyini ve pazar payını arttırmak amacı ile, zeolit karakterizasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi, uygulamaya yönelik araştırmaların iyi tanımlanmış zeolit malzemeler kullanılarak yapılması ve pazar geliştirme çalışmalarının kullanılan zeolitin malzeme değerinin düşük olduğu alanlarda yoğunlaştırılması önerilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğal zeolitleren_US
dc.subjectAzoten_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.titleDoğal zeolitlerde azot adsorpsiyonuen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 72 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record