Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYörükoğulları, Ertuğrul
dc.contributor.authorApaydın, Hediye
dc.date.accessioned2015-10-15T11:30:39Z
dc.date.available2015-10-15T11:30:39Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5085
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 338625en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Eskişehir'in Gümüşkonak (Sepiyolit1) ve Ayvalı (Sepiyolit2) yörelerinden alınan bazı doğal sepiyolitlerin ve modifiye (H+) formlarının ıslanma ısıları belirlenmiştir. Ayrıca, gaz adsorpsiyon cihazında azot adsorpsiyonu yapılarak, BET analiz yöntemine göre bunların özgül yüzey alanları da belirlenmiştir. Alınan numunelerin XRD yöntemi ile minerolojik analizi yapılmıştır. Isıtmalı yığın yöntemi ile 0,1N; 0,2N; 0,5N ve 1N H+ iyonik formları hazırlanmıştır. Numunelerin % nem içerikleri tayin edildikten sonra yapılan deneylerle ıslanma ısıları (J/kg) tayin edilmiştir. Yapılan deneyler sonunda, farklı yörelerden alınan doğal sepiyolitlerin saf hallerinin ıslanma ısıları karşılaştırıldığında en büyük değeri Sepiyolit1 vermiştir. HCl ile değişik konsantrasyonlarda aktive edilen numuneler arasında ise gene Sepiyolit1'in ıslanma ısısı değerleri Sepiyolit2'nin ıslanma ısısı değerlerinden yüksek çıkmıştır. Doğal sepiyolitler H+ iyonik formlarının azot adsorpsiyonu sonucu elde edilen özgül yüzey alan değerleri karşılaştırıldığında, Sepiyolit1 ve H+ iyonik formlarının, Sepiyolit2 ve H+ iyonik formlarına göre daha yüksek değere sahip olduğu görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLületaşıen_US
dc.subjectIslanma ısısıen_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.titleDoğal sepiyolitin ve H+ formlarının ıslanma ısılarının tayini ve kullanım alanlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 75, [7] y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record