Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYörükoğulları, Ertuğrul
dc.contributor.authorKorkmaz, Emine
dc.date.accessioned2015-10-13T13:54:04Z
dc.date.available2015-10-13T13:54:04Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5119
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 457109en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Eskişehir-Sivrihisar yöresine ait sepiyolitin XRD ve XRF analiz teknikleri ile mineralojik ve kimyasal analizleri yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, 0,5 ve 1 M HC1 ile aktive edilmiş sepiolite süspansiyonlarının NaCl, KCl, LiCl,BaCl2 CaCl2, MgCl2 NaN03 Ca(N03)2, Na2C03 , Li2C03 FeCl3, A1(N03)3, CuCl2 gibi tek, çift ve üç sulu çözeltiler içerisinde microelektroforesis tekniği kullanılarak elektrokinetik özellikleri araştırılmıştır. Zeta potansiyel ölçümler esnasında doğal sepiyolit süspansiyonlarının genelde pH=8,5 civarında tampon pH oluşturdukları tespit edilmiştir. Doğal sepiyolitin pH 2-11 aralığında yapılan zeta potansiyeli ölçümleri sıfır yük noktasının pH=5,5 civarında olduğunu göstermiştir. Tek ve çift değerlikli katyon ve anyonlar doğal ve asit aktive edilmiş sepiyolitin yüzey yükünü çok fazla değiştirmezken üç değerlikli katyonlar yüzey yükünü negatiften pozitife çevirmiştir. Asit aktive edilmiş sepiyolit numuneleri genelde tüm elektrolit çözeltileri içerisinde doğal sepiyolite göre pozitif bölgeye doğru kaymıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında, doğal ve asit aktive edilmiş sepiyolit örnekleri üzerine Cu+² adsorpsiyonu incelenmiş, doğal haldeki sepiyolitin asit aktive edilmiş sepiyolite göre Cu+²katyonlarını daha iyi adsorpladığı sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLületaşıen_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.subjectİyon değişimien_US
dc.titleEskişehir yöresi sepiyoliti'nin zeta potansiyelinin tayinien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 82 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record