Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıç, Abidin
dc.contributor.authorOral, Seçil
dc.date.accessioned2009-09-16T15:17:25Z
dc.date.available2009-09-16T15:17:25Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5128
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 210026en_US
dc.description.abstractBu tezde Bose-Einstein Yoğuşması'nın genel bir tanımlaması yapıldıktan sonra, yoğuşmadaki atomlar arası etkileşimler incelenmiş ve Yoğuşmuş Durum Teorisi, Gross-Pitaevski denklemi, tuzaklanmış yoğuşmanın taban durumu, varyasyonel hesaplama, Thomas-Fermi yaklaşımı, bulut yüzeyinin yapısı ele alınmıştır. Yoğuşmuş Durum Teorisi'nden hareketle yoğuşmanın dinamiği incelenmiş ve temel dönüşüm eşitliklerinden yararlanarak Bose gazının makroskobik özellikleri uniform gazdaki uyarılmalar, tuzaktaki gaza ait uyarılmalar, sıfır olmayan sıcaklık limiti kapsamında araştırılmıştır. Tüm bu bilgiler kullanılarak da dönen yoğuşmada oluşan girdap yapılar, potansiyel akış ve kuantize döngü, tek girdap yapısı, dönen yoğuşmaların denge durumu, girdap hareketi, rotasyon altında zayıf etkileşen Bose Gazı'nın itici etkileşimleri ve çekici etkileşimleri farklı durumlar için incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBose-Einstein yoğuşumuen_US
dc.titleBose-Einstein yoğuşmasında girdap yapılaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 187 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record