Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGülmüş, Zehra
dc.date.accessioned2014-08-13T07:48:02Z
dc.date.available2014-08-13T07:48:02Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/512
dc.description.abstractBu makalede Alman edebiyatının 1912 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almış büyük yazarlarından Gerhart Hauptmann’nın (1862-1946) en tanınmış noveli olarak kabul edilen “Bahnwärter Thiel"in (1888) Türkçe çevirisi ele alınmaktadır. Natüralizm olarak adlandırılan edebiyat akımının en önemli Alman temsilcisi Hauptmann, bu novelde 19. yüzyıl sonlarında çağın olguları içinde ortaya çıkan düşünce tarzını ustalıkla çizip, kendi çağının çok ilerisini etkilemeye devam etmektedir. 1946 yılında “‘Hat Bekçisi Thiel" adıyla dilimize kazandırılan novelin Türkçe çevirisi üzerine günümüze dek bir araştırma yapılmamıştır. Çalışma yazınsal çevirideki yöntemler ile başlayıp, yazar, çevirmen ve okur ilişkisi sorusu ile devam etmektedir. İnceleme bölümünde kullanılan yöntem kaynak metin odaklıdır. Yazınsal eserlerde yazarın iletisi bir bütün oluşturan içerik, biçim ve biçemde yansımaktadır. Bu nedenle kaynak metinden seçilen paragraf, tümce, sözcük ve deyimler çevirileri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve çevirmenin okura sunduğu çözümler örneklerle tartışılmıştır. Yazının amacı, çevirmenin yazarın kendine özgü dil kullanımı ve iletisini Türk okuruna ne denli yansıtabildiğini saptamaktır.en_US
dc.description.abstractThis article is about the Turkish translation of Gerhart Hauptman’s (18621946) most known novel “Bahnwärter Thiel" (1888). Hauptmann, who won the Nobel Literary Price in 1912, is one of the most famous German authors and the most important representative of the literary trend, called Naturalizm. In “‘Bahnwärter Thiel" Hauptmann describes in a magnificient way the mentality in the end of the 19th century. His description has been very effective and still effects the reader today. The novel was translated into Turkish in 1946. From then on there hasn’t been any study on the Turkish version, “‘Hat Bekçisi Thiel". Thinking that in literary translation the author’s message resulting from the content, form and style of the text has to be transferred, this article analyses some selected passages, sentences, words and idioms by comparing them with the original version and discusses the solutions found by the translator. The aim of the article is to clarify to what extent the translator was successful concerning the transfer of the author’s originality and message to the Turkish reader.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYazınsal Çevirien_US
dc.subjectYazarın İletisien_US
dc.subjectYorumbilimen_US
dc.subjectGerhart Hauptmannen_US
dc.subjectLiterary Translationen_US
dc.subjectAuthor İntentionen_US
dc.subjectHermeneuticsen_US
dc.subjectGerhart Hauptmannen_US
dc.titleGerhart Hauptmann’ın Bahnwärter Thiel Adlı Novelin Türkçe Çevirisi Üzerine Yorumsal Bir İncelemeen_US
dc.title.alternativeAn Interpretative Study On The Translation Of Gerhart Hauptmann’s Novel Bahnwärter Thielen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record