Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, İlker
dc.contributor.authorYavuz, Fercan
dc.date.accessioned2015-04-13T13:57:22Z
dc.date.available2015-04-13T13:57:22Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5382
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 17140en_US
dc.description.abstractÜlkemizdeki küçük ve orta ölçekli toplu konut üretiminde en önem- li sorunun yatırımların zamanında ve öngürülen maliyetle tamamlanama- ması olduğu bilinmektedir. Bu konudaki bilimsel araştırmaların azlığı ve uygulayıcıların geleneksel plansız çalışma alışkanlıkları problemin çözümünü güçleştirmektedir. Sonuçta, giderek artan bu tür sorunlar da sırasıyla iş veren, yüklenici ve ülkenin genel ekonomisinin zarar gör- mesine yol açabilmektedir. Yatırım projelerinin teslim süresi ile ma- liyetleri arasında en uygun ilişkinin araştırılması bugüne değin yete- rince etüd edilmemiş ve önemsenmemiştir. Oysa, tüm gelişmiş ülkelerde yıllardan beri yapıldığı gibi en önemli konu bu iki unsuru en iyi bi- çimde uyumlandırmaktır. Bu çalışmada yukarıda önemi vurgulanan en düşük maliyeti veren proje teslim süresi için mevcut bir bilgisayar programı geliştiril- miştir. PC bilgisayarlar için GW-Basic dilinde hazırlanan program, yapımı halen devam etmekte olan küçük ölçekli bir toplu konut inşaa- tına güncel ve gerçek verilerle uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlarla uygulamadakiler arasında büyük bir yakınlık tesbit edilmiştir. Ayrıca, programın veri girişinin şantiyede günlük çalışmalara paralel olarak yürütülmesi, izlenmesi ve proje düzenlemelerinin kolayca yapılabilme- si mümkün olmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProje yönetimi -- Bilgi işlemen_US
dc.subjectYapı -- Maliyet tahmini -- Bilgi işlemen_US
dc.titleİnşaat yatırımlarında süre-gider optimizasyonu : bir uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 89 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record