Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, İlker
dc.contributor.authorAkdemir, İsmail
dc.date.accessioned2015-04-13T15:17:54Z
dc.date.available2015-04-13T15:17:54Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5386
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 17645en_US
dc.description.abstractTürkiye'de büyük firma ve kuruluşlar dışında genel olarak yapı işlerinde üretim giderlerinin hassas biçimde hesaplanarak birimlere dağıtımının yapılmadığı : direkt ve endirekt giderlerden ayrı olarak üretim genel giderlerinin ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan gider- lerin üretime etkisinin pek gözönüne alınmadığı bir gerçektir. Bu da yapı bedellerinin sağlıklı ve standart olarak belirlenmesini güçleş- tirmekte, projecinin farklı fonksiyonlardaki taşıyıcı elemanlar ara- sında maliyet açısından kıyaslama yapma olanağını kısıtlamaktadır. Bu tezde, yukarıda önemi vurgulanan yapı üretim giderlerinin hesap ve ayrımlarını otomatik olarak yerine getirebilecek bir bilgisay programı. PC bilgisayarlar için ve GW-Basic dilinde, hazırlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca programda değişik tip taşıyıcı ve ayırıcı yapı eleman ve malzemelerinin kullanımı halinde ısı kayıplarının önlenme- siyle uzun dönemde ortaya çıkan yakıt kazançlarının genel yapı mali- yetine etkileri gözönüne alınmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYapı -- Maliyet tahminien_US
dc.subjectİnşaat sanayii -- Muhasebeen_US
dc.titleFarklı duvar elemanlarınının kullanımı halinde yapı giderlerinin değişiminin irdelenmesi ve taşıyıcı sistem elemanlarına dağıtımıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 103 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record