Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Gökhan
dc.contributor.authorÇiçek, Gökhan
dc.date.accessioned2009-09-16T15:25:30Z
dc.date.available2009-09-16T15:25:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5431
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 209952en_US
dc.description.abstractGelişmekte olan ülkelerde yatırımların büyük bölümü kamu tarafından yapılmaktadır. Bu yatırımların yapılabilirliğini düzenleyen kanunların yeterli olmayışı işleyiş mekanizmasında bir takım sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için karşılaşılan sorunlara paralel önlemlerin alınması gerekmektedir.Ekonomide en büyük alıcı olan kamu sektörünün harcamalarında; israfın önlenmesi suretiyle etkinlik ve verimliliğin arttırılması esas amaç olarak benimsenmelidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde; etkili bir kamu alım sisteminin olması ve bu sistemin doğru bir şekilde uygulanması oldukça önemlidir.Ülkemizde uygulanmakta olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda bir takım aksaklıkların mevcut olduğu aşikardır. Mevcut eksikliklerin ve uygulama hatalarının anlayışla karşılanması gerekliliği unutulmamalıdır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu düzenine ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenen ikincil mevzuatla birlikte kanunun uygulanabilirlik düzeyi yükseltilmeye çalışılmıştır. İşleyiş mekanizması içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı ihalelerde istekli pozisyonundaki yükleniciler, meslek odaları ve diğer temsilciler Kamu İhale Kanunu'nda düzenlemelerin yapılması gerekliliğini ısrarla vurgulamakla birlikte ivedilikle önlem alınması gerekliliğini savunmaktadırlar. Çalışmanın kaleme alınması esnasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı TBMM'ne sunulmuştur.Bu çalışmada, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun uygulanması esnasında yapım işleri ihalelerine yönelik Kamu İhale Kurumu'na yapılan 326 adet şikayet başvurusu incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda uyuşmazlıkların yoğunlaştığı noktalar tespit edilmiş ve yoğunlaşma noktaları detaylı olarak irdelenmiştir. İrdeleme sonucunda kanundaki eksiklerin giderilmesi yönündeki kanaate hasıl olunmuş ve gerekli önermelerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat sözleşmeleri -- Türkiyeen_US
dc.subjectDevlet ihaleleri -- Türkiyeen_US
dc.subjectİnşaat sanayii -- Hukuk ve mevzuat -- Türkiyeen_US
dc.title4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun yapım işleri ihaleleri uygulamalarında karşılaşılan ihale uyuşmazlıkları ve çözüm önerilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 100 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record