Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKara, İmdat
dc.date.accessioned2013-01-02T15:13:33Z
dc.date.available2013-01-02T15:13:33Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5479
dc.descriptionTez (doktora) - Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99642en_US
dc.description.abstractBu çalışmada kuyruk oluşan insan-makine sistemlerine genel bir yaklaşım yapılarak, bu sistemler ''servis sistemleri''başlığı altında kavramsal bir bütün haline getirilmiştir. Sistem yaklaşımı yöntemiyle sözkonusu sistemlerin öğeleri, öğelerin değişik durum- ları ve bu tür sistemlerin yönetimi ayrıntılarıyla incelenmiştir. Yapılan genellemelere göre günlük hayatta hangi sistemin bir servis sistemi olabileceği ve böyle sistemlere geliştirilecek Yöneylem Araştırması modelinin içeriği ortaya konmuştur. Genel sistemlerden özel sistemlere inilerek gelişlerin zamana bağlı olduğu değişken kapasiteli servis sistemleri ele alınmış bunların kapasite kullanımına ilişkin uygun çözüm alanına matematiksel bir yaklaşım yapılmıştır. Çalışmada bir uygulama yeri olarak ele alınan İstanbul Boğaziçi Köprüsünün, gelişleri zamana bağlı değişken kapasiteli bir servis sistemi olduğu görülmüştür. Boğaziçi köprüsünün bir servis sistemi olarak incelenmesinden sonra yönetimin sorunları ortaya konmuştur. Bunlardan ''gelişlere bağlı olarak gişelerin servise hazırlanması'' sorununa bir yöneylem araştırması yaklaşımı yapılmıştır. Ele alınan sorunun çözümü için bir 0-1 tamsayılı doğrusal programlama modeli geliştirilmiştir. Modelin uygulama denemesi için gerekli parametreler, sistemde yapılan araştırma sonucu bulunmuş böylece de yönetimin istatistiksel sorunlarına değinilmiştir. Geliştirilen model kuyrukta bekleyen araçlar ve maliyet enazlanacak şekilde bilgisayar kullanarak çözülmüştür. Çözümle, işgünlerinde hangi yöne hangi gişenin ne zaman açık olması gerektiği bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKuyruk teorisien_US
dc.titleServis sistemleri ve gelişler zamana bağlı olduğunda kapasite sorununa matematiksel yaklaşım : Boğaziçi köprüsü uygulama denemesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 144 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record