Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMert Kantar, Yeliz
dc.contributor.authorYıldırım, Vural, [tarih]
dc.date.accessioned2015-11-03T15:07:19Z
dc.date.available2015-11-03T15:07:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5550
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 85527en_US
dc.description.abstractRobust (Sağlam) regresyon tahmincileri, hataların normal dağılıma uymadığı veya veri setinde aykırı değer bulunması durumunda regresyon modelini en güvenilir şekilde tahmin etmek amacı ile geliştirilmiştir. Bu tez çalışmasının amacı, veri setinde aykırı değer olması durumunda en küçük kareler tahmincisine alternatif olarak geliştirilen robust regresyon tahmincilerinden M-tahmincilerin çeşitli açılardan incelenmesidir. İlk olarak M-Tahmincilerin hesaplanmasında kullanılan yeniden ağırlıklandırılmış en küçük kareler algoritmasının başlangıç tahminlerinin seçimine olan duyarlılığı ele alınmış ve M-tahmincilerinin kırılma noktaları, grafikler yardımıyla incelenmiştir. Daha sonra hata teriminin dağılımının normal ve normalden farklı olduğu durumlar için M-tahmincilerinin etkinlik açısından performansı değerlendirilmiş ve son olarak başlangıç ölçek tahmincisinin etkinliğe katkısı araştırılmıştır. Ayrıca reel yaşamdan alınan iki örnek üzerinde M-tahminciler uygulanmış ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEn küçük kareleren_US
dc.subjectDoğrusal modeller (İstatistik)en_US
dc.subjectRegresyon analizien_US
dc.subjectTahmin teorisien_US
dc.titleDoğrusal regresyon modeli için m-tahmincilerin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 87 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record