Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBilgiç, Sevim
dc.contributor.authorÇalış, Mehmet
dc.date.accessioned2014-05-13T16:52:26Z
dc.date.available2014-05-13T16:52:26Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5607
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 11985en_US
dc.description.abstractBu çalışmada kaynak verisine rastlanmayan Juniperus Excelsa L.'in içindeki diterpenoidlerin izolasyonunu ve yapılarının bulunmasını içermektedir. Bilecik'ten toplanan Juniperus Excelsa L. incelenmiştir. Meyve ve yaprakların ham-özütü asidik ve nötür fraksiyona ayrılmıştır. Nötür asitik fraksiyonlar analitik gaz kromatografisi ile incelenmiştir ve nötür fraksiyonda yirmidört, asidik fraksiyonda yedi maddenin olduğu anlaşılmıştır. Asidik fraksiyon için en uygun çözücü sistemin toluen: etil asetat (9.3:0.7) olduğu bulunmuştur. Asidik fraksiyon kolon kromatografisi ile saflaştırılmaya çalışılmıştır ve yaklaşık 8-10 mg. saf olarak kabul edilebilecek beş madde izole edilmiştir. I,II,III ve V'in I.R. ve U.V.spektrumları ve tümünün spektrumları alınmıştır. Dört maddenin I.R. spektrumunda karekteristik karbonil ve aromatik absorbsiyon bantları verilmiştir ve aynı maddelerin U.V. spektrumları etkileyen konjugasyonun olduğunu göstermiştir. spektrumlarından aromatik yapının ve olefinik yapının doymuş metilen ve metil protonları ile birlikte bulunduğu anlaşılmıştır. Bu spektroskopik verilerle izole edilen maddelerin yapıları maalesef bulunamamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKara ardıçen_US
dc.subjectDiterpenleren_US
dc.titleJuniperus Excelsa L. (Kara ardıç)'in içindeki diterpenoidlerin izolasyonu ve yapı aydınlatılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage89 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record