Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖğretir, Cemil
dc.contributor.authorPoyraz, Mehmet
dc.date.accessioned2014-10-28T08:46:25Z
dc.date.available2014-10-28T08:46:25Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5623
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 17608en_US
dc.description.abstract2-(sübstitüe)-oksazolo [4,5-6] piridin türevlerinin nitrobenzen ve asetonitril içindeki pKa ları tayin edilmiştir. Nitrobenzenle yapılan çalışmada titre edici olarak nitrobenzende hazırlanmış susuz perklorik kullanılmıştır. Bu şekilde yapılan potan- siyometrik titrasyondan eğrileri çizilmiş, bu eğrilerden yarı nötra- lizasyon potansiyelleri, yarı nötrolizasyon potansiyellerinden de nitrobenzendeki asitlik sıralaması 2-(4-aminofenil)-, [2-(4-metoksifenil)-, [2-(4-etoksifenil)-, [2-(4-etilfenil)-, [2-(4-klorofenil)-, [2-(4-bromofenil)-, [2-(4-t- butilfenil)-, [2-(4-metilfenil)- oksazolo [4,5-b] piridin şeklinde olduğu görülmüştür. Asetonitril ile yapılan çalışmada titre edici olarak dioksanda hazırlanmış susuz perklorik asit kullanılmıştır. Potansiyometrik tit- rasyon eğrilerinden hesaplanan değerlerden asitlik sıralaması şöyle çıkmıştır. 2-(4-aminofenil)-, [2-(4-metoksifenil)-, [2-(4-metilfenil)-, [2-(4-bromofenil)-, [2-(4-nitrofenil)-, [2-(4-etoksifenil)-, [2-(4- klorofenil)-, [2-(4-etilfenil)-, [2-(4-t-bütilfenil)-oksazolo [4,5-b] piridin şeklindedir. Bu sonuçlardan asetonitril 2-(sübstitüe)-oksazolo [4,5-b] piridin türevlerinin asitliğinin tayini için uygun olmadığı, fakat miktar ta- yini için uygun sonuçlar verdiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject2- (sübstitüe) -oksazolo [4,5-b] piridinen_US
dc.titleSusuz ortamda 2-(sübstitüe)-oksazolo [4,5-b] piridin türevlerinin potansiyometrik titrasyonuen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 50 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record