Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDal, Hakan
dc.contributor.authorSüzen, Yasemin
dc.date.accessioned2018-09-12T14:42:37Z
dc.date.available2018-09-12T14:42:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5688
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 181915en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, ilk aşamada çeşitli metil sübstitüe 2-aminopiridin ile salisilaldehit, 5-klorosalisilaldehit ve 5-bromosalisilaldehit'in kondenzasyon reaksiyonlarından oniki adet Schiffbazı (S1-S12) elde edildi. Bu Schiffbazlarının sodyum borohidrür ile indirgenmesinden N-sübstitüe-2-piridil-N-sübstitüe-2- hidroksibenzil amin ligantları (L1-L12) hazırlandı. Hekzaklorosiklotrifosfazen (P?N?CI?) ile hazırlanan L1-L12 ligantlarının çeşitli çözücü ortamlarındaki nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarından spiro- (1-12a) ve ansa- türü (12b) fosfazen bileşikleri sentezlendi. Elde edilen halkalı spiro- ve ansa- fosfazen bileşiklerinin çeşitli primer aminler ile reaksiyonundan full-sübstitüe halkalı fosfazen bileşikleri (13-16) elde edildi. İkinci aşamada, mono- ve di-spiro 2,2'dihidroksi bifeniI sübstitüe hekzaklorosiklotrifosfazenin L7 ve L10 ile reaksiyonundan 17, 18, 20 ve 21 bileşikleri elde edildi. Bileşik 17 ve 20'nin pirolidin ile reaksiyonundan full-sübstitüe 19 ve 22 bileşikleri sentezlendi. Tüm yeni bileşiklerin yapılari element analizi, MS, FT-IR, ¹H-, ¹³C- ve ³¹P-NMR ve HETCOR spektroskopik yöntemleri ile aydınlatıldı. Bileşiklerden bir kısmının yapılarının aydınlatılmasında COSY ve HMBC ileri NMR teknikleri kullanıldı. Ayrıca bileşik 1, 4 ve 5'in kristal yapıları X-ışınları kristallografısi yöntemi ile incelendi.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFosfazenen_US
dc.subjectSpektrum analizien_US
dc.subjectX ışınları kristalografisien_US
dc.titleN-sübstitüe-2-piridil-n-sübstitüe-2-hidroksibenzil amin türevlerinin sentezi, hekzaklorosiklotrifosfazen ile reaksiyonları ve oluşan ürünlerin yapılarının aydınlatılmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXXI, 251 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record