Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKani, İbrahim
dc.contributor.authorKurtça, Mehmet
dc.date.accessioned2015-11-03T16:14:52Z
dc.date.available2015-11-03T16:14:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5699
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 22613en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında florlu alkil grupları [(CH?)n(CF?)?CF, n=1,2] bağlanmış pirol türevli üç dişli ligandlar (Heptadekaflorodekil-pirol-2-karbotiyoat, (L?), heptadekaflorononil-pirol-2-karboksilat, (L?)) ve bunların Rh(I) ve Pd(II) metalleri ile reaksiyonu sonucu skCO?’de çözünebilen dört farklı katalizör sentezlenmiş ve FT-IR ve NMR ie yapıları aydınlatılmıştır. Sentezlenen komplekslerin farklı kimyasal çevreye sahip olefinlerin hidrojenasyon reaksiyonlarında katalitik etkinlikleri incelenmiştir. Hidrojenasyon çalışmalarında substrat olarak stiren, 1-okten, siklohekzen ve sinnamaldehit seçilerek sabit sıcaklık ve H? basıncında aktivite çalışmaları yapılmıştır. Sentezlenen katalizörlerin dört farklı substratın hidrojenasyonunda da etkin olduğu tespit edilmiştir. skCO? ortamda ve diğer organik çözücülerde yapılan çalışmalar sonucunda skCO?’te organik çözücülere alternatif bir reaksiyon ortamı olarak olumlu sonuçlar elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLigandlaren_US
dc.subjectSüperkritik akışkan ekstraksiyonuen_US
dc.subjectSıvı karbondioksiten_US
dc.subjectKatalizen_US
dc.titleFlorlu alkil grupları bağlanmış pirol türevli rodyum ve paladyum komplekslerinin sentezi ve hidrojenasyon tepkimelerine karşı katalitik etkisinin araştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 111 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record