Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Ercengiz
dc.contributor.authorDoğan, Ayden
dc.date.accessioned2014-05-27T09:39:41Z
dc.date.available2014-05-27T09:39:41Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5768
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12499en_US
dc.description.abstractBir pamuklu tekstil fabrikası atıksuyunun karekter belirleme çalışmalarının yanısıra adsorpsiyon yöntemiyle arıtımı incelenmiştir. Bu yöntemle arıtım sonucunda elde edilen değerler SKKY 'de öngörülen sınır değerlerle karşılaştırılmıştır. Öndeneme çalışmalarında sarı ve lacivert olmak üzere iki ayrı renkte bazik reaktif boyanın 100 mg/1'lik çözeltileri kullanıldı. Sarı boya lacivert boyaya göre daha iyi adsorplanmaktadır. Sarı boya çözeltisi ile 200 mesh'ten geçirilmiş aktif karbon ve cüruf kullanılarak yapılan deneylerde sıcaklık ve pH'ın adsorpsiyona önemli bir etkisinin olmadığı gözlendi. 12-40 mesh arası cüruf ve 40-120 mesh arası aktif karbon kullanılarak adsorban boyutunun etkisinin incelenmesine yönelik çalışmalarda ise boyut büyüdükçe adsorpsiyon kapasitesinde önemli düşmeler gözlenmiştir. İşletme atıksuyunun adsorpsiyonla arıtımında aktif karbon cürufa göre daha iyi renk ve pH gidermekte, cüruf ise aktif karbona göre daha iyi KOİgidermektedir. Her iki adsorbanla da kirlilik parametreleri sınır değerlerin altına düşürülebilmektedir. Cüruf ucuz bir malzeme olması nedeniyle aktif karbona göre daha fazla miktarda kullanılsa bile tekstil atıksularının arıtımında ekonomik olabilecektir. Perlit ise tekstil atıksularında gerekli arıtımı sağlayamamaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.subjectAtık sularen_US
dc.subjectAtık sular -- Arıtmaen_US
dc.titleBir pamuklu tekstil fabrikası atıksuyunun adsorpsiyon yöntemiyle arıtılabilirliğinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVIII, 99 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record