Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Serap
dc.contributor.authorArı, Müfide
dc.date.accessioned2015-02-20T16:44:32Z
dc.date.available2015-02-20T16:44:32Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5781
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 17832en_US
dc.description.abstractBu Yüksek Lisans Tezi'nde, yakma işlemlerinden kaynaklanarak ha- va kirliliğine yol açan etken ve parametreler (yakıt, yakma şekli, sıcaklık, basınç, nem, kirletici bileşenlerin emisyon derişimleri ve gaz emisyon debileri) literatür taramasına dayanılarak derlenmiş, de- bi ve nem ölçüm sistemleri prosese uygulanabilirlik, prensip, yapım etkinlikleri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmanın deneysel bölümünde, yakma prosesine ilişkin fiziksel, termodinamik, stokiyometrik ve kimyasal etkenler gözönünde bulunduru- larak, gaz ve partikül biçimindeki yakma ürünleri, Tunçbilek linyit kömürünün yakıldığı bir kovalı sobada ölçülmüş, debi ve nem paramet- relerinin bu ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesindeki önemi araştı- rılmıştır. Ülkemizde konuya ilişkin mühendislik hizmetlerinin çok yetersiz olduğu ve debi/nem ölçümüne yeterince önem verilmediği kanısına varıl- mıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHava kirliliği kontrolüen_US
dc.subjectHava kirliliği -- Ölçümen_US
dc.titleHava kalitesinin kontrolunda debi ve nem ölçümünün yeri ve önemien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIX, 165 s. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record