Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGerçel, Hasan Ferdi
dc.contributor.authorKoruyucu , Feride
dc.date.accessioned2014-10-27T15:57:22Z
dc.date.available2014-10-27T15:57:22Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5814
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 174078en_US
dc.description.abstractBu çalışmada biyokütle adayı Euphorbia macroclada yeni ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak incelenmiştir. Kıraç arazilerde yetişen ve herhangi bir şekilde değerlendirilemeyen Euphorbia macroclada, Euphorbiaceae familyasına ait bir bitkidir. Ortalama parçacık boyutundaki hammaddenin piroliz deneyleri, Heinze reaktöründe statik ortam ve sürükleyici gaz ortamında gerçekleştirilmiştir. Piroliz sıcaklığı, ısıtma hızı, sürükleyici gaz akış hızı gibi piroliz değişkenlerinin piroliz ürün verimlerine etkisi araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda en yüksek sıvı ürün verimi olan % 26,l9, 7°C/dk ısıtma hızında, lOOcm³/dk sürükleyici gaz akış hızında, 550°C piroliz sıcaklığında elde edilmiştir. Elde edilen ürünlerin yapıları kromatografik ve spektroskopik yöntemlerle araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, elde edilen sıvı ürünün yenilenebilir enerji ve kimyasal hammadde kaynağı olarak kullanılabileceği görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYenilenebilir enerji kaynaklarıen_US
dc.subjectEuphorbia macrocladaen_US
dc.subjectBiyokütle enerjien_US
dc.subjectPirolizen_US
dc.titleEuphorbia macroclada'nın yenilenebilir enerji kaynağı olarak incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 133 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record