Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAteş, Funda
dc.contributor.authorÖzcan, Öznur
dc.date.accessioned2015-11-09T16:43:00Z
dc.date.available2015-11-09T16:43:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5861
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 907193en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, biyokütle olarak seçilen kavak talaşından kimyasal aktivasyonla aktif karbon üretimi gerçekleştirilmiştir. Aktif karbon üretiminde kimyasal, sıcaklık, emdirme süresi, emdirme oranı parametrelerinin etkisi araştırılmıştır. Aktivasyon deneyleri, iki farklı kimyasal kullanılarak (ZnCl? ve H?PO?), 500?C, 700?C, 800?C’ de, 0,5/1, 1/1, 2/1 emdirme oranlarında, 24 ve 48 saat emdirme süresinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen aktif karbonlar FTIR, SEM, BET analizleri yapılarak karakterize edilmiştir. ZnCl? ile (1/1) oranında doyurulmuş , yüksek yüzey alanına sahip aktif karbon ( 906,692 m²/g ) seçilerek , sulu çözeltiden boyar madde giderimi araştırılmıştır. pH , adsorban miktarı, çözelti başlangıç derişimi ve çözelti sıcaklığı gibi parametrelerin , adsorpsiyon üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. En yüksek giderim pH3’ te, 0,2 gr adsorban varlığında, 30 ppm başlangıç derişiminde, 60?C’de % 88,3 olarak bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyomasen_US
dc.subjectAktif karbonen_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.titleBiyokütlenin yavaş piroliz yöntemiyle bozundurulması ve aktif karbon eldesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 76 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record