Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBuğdaycı, Hidayet
dc.contributor.authorCavcar, Mustafa
dc.date.accessioned2014-11-12T11:01:59Z
dc.date.available2014-11-12T11:01:59Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6022
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 17469en_US
dc.description.abstractBu çalışmada gerek helikopter imalatçıları ve gerekse helikopter işletmecilerinin en önemli problemlerinden biri olan ''Helikopter Taşımacılığında Yakıt Sarfiyatı Minimizasyonu Açısından Tasarım ve Performans Analizi'' için ''Ok Açılı Rotor Palalarının Helikopter Yakıt Sarfiyatları üzerindeki Etkisi'' incelenmiştir. Bu amaçla 1. Bölümde helikopter piyasasının gelişimini etkileyen problemler ele alınarak, yapımcıların aldığı teknolojik tedbirler ge- nel olarak gözden geçirilmiştir. 2. Bölümde ileri doğru uçuşun yakıt sarfiyatı bakımından en önem- li uçuş fazı olduğu ortaya konarak, bu uçuş koşulundaki gerekli güç ve yakıt sarfiyatı kavramları detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. 3. Bölümde konvansiyonel rotor palalarının performansını etkile- yen hız sınırlamaları ve özellikle sıkıştırılabilirliğin profil sürük- lemesi ve gerekli güç üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu bölümün sonunda ise sıkıştırılabilirlik etkisinin azaltılması için ok açısı çözümü önerilmiş ve bu konuda bazı araştırma kuruluşları ile imalatçı- lar tarafından yapılan çeşitli çalışmalar örneklenmiştir. Daha sonra, 4. Bölümde Ok Açılı Rotor Palalarının tasarım esas- ları belirlenmiş ve basit pala elemanı teorisinden yararlanılarak, bu palaların rotor aerodinamik karakteristikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu bölümün son kısmında ise bazı Ok Açılı Rotor Pala- larının helikopter kilometrik yakıt sarfiyatında tasarruf sağlayacağı ispatlanmıştır. Ancak, 4. Bölümde ulaşılan teorik sonuçlarla yetinilmemiş ve örnek alınan iki tip Ok Açılı Rotor Pala geometrisi, büyük bir heli- kopter tasarım ve imalatçısı olan ''Aerospatiale, Division Helicop- teres'' (yeni Eurocopter) in tasarımlarda kullandığı R85 bilgisayar yazılımından yararlanılarak benzer özellikteki konvansiyonel bir pala ile karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar ile bu konudaki öneriler 5. Bölümde verilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHelikopterler -- Yakıt tüketimi -- Tasarım ve konstrüksiyonen_US
dc.titleHelikopter taşımacılığında yakıt sarfiyatı minimizasyonu açısından tasarım ve performans analizien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXXVII, 162 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record