Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDinçel, Halil
dc.contributor.authorKarasözen, Rana
dc.date.accessioned2014-07-01T17:30:42Z
dc.date.available2014-07-01T17:30:42Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6190
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 19285en_US
dc.description.abstractMimarlığın uğraş noktası olan mekanın dördüncü boyutu olan ''za- man'', ''kültür'' kavramını da içermektedir. Kültürleri en iyi yan- sıtan kavram konut, konutu biçimlendiren kültürel kavram ise davra- nıştır. Kültürün evrensel bir konu oluşu ve tezin amacı Birinci Bölüm' de açıklanmıştır. İkinci Bölüm'de, ''çevre'' kavramına değinilmiştir. Kültür, dav- ranış ve konut kavramları, çevreyi oluşturan faktörler içinde incelen- miştir. Türk kültürü ve konutunun tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimler, mekansal davranışlar açıklanmıştır. Davranış ve konutun kültür ile ilişkilerine değinilmiştir. Üçüncü Bölüm'de, bir önceki bölümde ''davranış'' kavramı içinde tanımlanan ''mahremiyet'' davranışı genişletilmiştir. Konutların biçimlenişindeki yeri ve farklı kültürlerin konutlarında yorumlanışı anlatılmıştır. Türk konutundaki mahremiyetin kaynakları, kültürel değişim süreci içinde incelenmiştir. Geleneksel köy konutu gecekondu ve modern kent konutundaki mah- remiyet anlayışı, Dördüncü Bölüm'de araştırılmıştır. Ülkemizde, gele- neksel gruplarla modern grup arasında, mahremiyet anlayışı açısından kopukluk olduğu sonucu çıkarılmıştır. Beşinci Bölüm'de ise, toplumumuzda mahremiyet anlayışları birbi- rine ters gruplar bulunduğu, bunun nedeninin tarihsel süreç içindeki etkilerden kaynaklandığı sonuç olarak çıkarılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEvler -- Sosyal yönler -- Türkiyeen_US
dc.titleKültürel değişim süreci içinde Türk konutlarının mahremiyet açısından incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageV, 83, [20] y. : resim, plan.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record