Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYamaçlı, Ruşen
dc.contributor.authorTatar, Elif
dc.date.accessioned2018-11-05T15:22:56Z
dc.date.available2018-11-05T15:22:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6213
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 384065en_US
dc.description.abstractMimarlık içinde bulunduğu döneme ait güncel olaylardan ve yaklaşımlardan etkilenen, gelişim ve dönüşüm içinde olan bir disiplindir. Mimarlık eğitimi de, bu gelişmelere paralel olarak kendini güncellemek ve çağa ayak uydurmak durumundadır. Bu süreçte, özellikle mimarlık eğitiminde bilgi ve beceri akışının bütünleştiği mimari tasarım stüdyoları, ön plana çıkmaktadır. Bu tezde, mimarlık eğitiminde geçmişten günümüze yaşanan değişimler, eğitim politikaları ve bakış açıları değerlendirilerek, mimari tasarım stüdyolarında sürdürülebilir bir model geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu modelde, mimari tasarım stüdyo pedagojisinde sürdürülebilirliğin, bilgi ve araştırma tabanlı bakışla sağlanabileceği varsayılmaktadır. Bu çalışmaya temel oluşturmak üzere ilk olarak; mimarlık ekolleri, modern mimarlık eğitim yaklaşımları ve değişime yön veren eğitim politikaları incelenmiştir. Bu incelemede, özellikle mimari tasarım stüdyosunu etkileyen faktörler ve pedagojik açılımlar ön planda ele alınmıştır. Sonrasında, bilgi ve araştırmanın mimarlık alanındaki, mimarlık eğitimindeki ve mimari tasarım stüdyo pedagojisindeki yeri, süreci, olumlu ve olumsuz yönleri ve ele alınış biçimleri incelenmiştir. Kavramsal bir bakışla kurgulanan çalışmada, belge taraması yoluyla elde edilen veriler, tarihsel yöntem kullanılarak, karşılaştırmalı analizler ve çıkarımlarla, önerilen modelin kavramsal çerçevesine aktarılmıştır. Önerilen model, mimarlık eğitimi tarihsel sürecinin değerlendirmesi sonucu yapılan ön görüleri, bilgi ve araştırma tabanlı eğitim modellerinden yapılan çıkarımları, stüdyo pedagojisine öğretme stili ve öğrenme teorileri bağlamında bakışı güncel eğilimlerle birlikte değerlendirmesi bağlamında önemlidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlık -- Öğretimen_US
dc.titleMimarlık eğitiminde sürdürülebilir bir model önerisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 130 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record