Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Alpagut
dc.contributor.authorAydın, Tuna
dc.date.accessioned2007-03-20T10:14:40Z
dc.date.available2007-03-20T10:14:40Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6312
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Seramik Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 353109en_US
dc.description.abstractÜlkemizdeki porselen izolatör fabrikalarında üretilmekte olan mevcut elektroporselen bünyelerin teknolojik özelliklerinin (mekanik dayanım ve elektrik dayanımı) farklı hammaddeler yardımı ile geliştirilmesi ve aynı zamanda ülkemizde var olan alternatif hammadde rezervlerinin değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla hem endüstriyel koşullarda hem de laboratuar şartlarında yapılan bu tez çalışması iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada mevcut porselen izolatör bünyelerinde bulunan kuvarsın yerine belirli oranlarda (maksimum % 40) alumina katılarak sinterleme ve ayrıca elektrik ve mekanik mukavemet üzerine etkileri incelenmiş, ikinci aşamada ise borik asit ilavesinin (maksimum % 2) bünyeler üzerinde ki sinterleme ve mikroyapısal etkileri araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda, porselen izolatör üretiminde kuvarsın yerine aluminanın kullanılmasının malzemenin işletme koşullarında üretilebilecek şekilde elektrik dayanımını ve mekanik mukavemetini yükselttiği gözlenmiştir. Borik asit ilavesinin ile sinterleme sıcaklığını düştüğü ve sinterlemenin daha hızlı gerçekleştiği tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlüminyum oksiten_US
dc.subjectKuvarsen_US
dc.subjectSeramik malzemeleren_US
dc.titleAlumina esaslı elektroporselen bünyelerin geliştirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 95 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record