Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtar, Atilla, 1944-
dc.contributor.authorAvdan, Hülya
dc.date.accessioned2014-07-02T09:14:18Z
dc.date.available2014-07-02T09:14:18Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6585
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 109636en_US
dc.description.abstract20. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler ve yenilikler, tüm yaşamı etkiler. Endüstrinin gelişimi ile fabrikaların üretime geçmesi çağın en önemli olaylarındandır. Ancak seri olarak üretilen eşyalar gereği gibi estetik değil, oldukça kabadır. Çağın sanat ihtiyacını karşılamak amacıyla 1919 yılında Almanya'da Bauhaus okulu açılır. Mimari ağırlıklı olarak güzel sanatların her dalında dersler verilir. Kötü fabrikasyon formlarını güzelleştirmek için açılan bu okulda Klee, Kandinsky gibi ünlü ressamlar da ders vermişler, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için çaba göstermişlerdir. Bauhaus, yaşamla sanat dünyası arasındaki bağı kurarak çağa damgasını vurmuştur. Bauhaıs'ta gerçekleştirilenler, çağa uyum sağlamak adınadır. Çağın gereği olan, seri ve ucuz üretim içinde, bir anlamıyla yaşamın içinde yerini almak isteyen sanat, sürekli yeni arayışlar içindedir. Modern sanatın tekniği kullanması, kendine yeni yollar araması sonucu baskıresim gündeme gelmiştir. Böylece baskıresim, ancak bu dönemlerde sanatsal bir değere ulaşır. Bunun nedeni ise, baskıresmin Bauhaus gibi, çağa uygun ve çağı yakalamış olmasıdır. Baskıresimler, toplumun modernizme ulaştığı noktada, sanat eserlerine yeni bir görünüm kazandırmıştır. Sanat eserlerinin tek olmasının ve topluma ulaşamamasının doğrultusu değişmiştir. Bu değişim şöyle ortaya çıkmıştır: Genişleyen yapıya uyum sağlamak için sanat eserlerinin de çoğaltımı yapılmaya başlanmıştır; çoğaltımda kullanılan fotoğraflarla, hem renklerde değişiklik olur hem de yapıtın özgünlüğü ortadan kalkar. Buna karşılık baskıresim teknikleriyle, sanatçı tarafından özgün olarak ortaya çıkarılan yapıtlar gerçekleştirilir. Baskıresimlerin belirli sayıda üretilir ve hepsinin de özgün olması, önemini bir kez daha vurgular. Böylece özgün eserlerin daha çok insana ulaşması da gerçekleşmiş olur. Bu arada soyut sanat da bir akım olarak gelişir. Günün koşullarına uygun bir anlatım tarzı olan soyutlama eğilimi, dönemin diğer akımlarını da etkiler. Gerçek biçimlerden uzaklaşma diye tanımlanan soyutlamanın, modern sanat içinde, genel bir eğilim olarak göze çarptığını söylemek yanlış olmayacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBaskıresimen_US
dc.titleBaskıresim sanatında soyut eğilimleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentGüzel Sanatlar Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXV, 135 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record