Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSofuoğlu, Hikmet
dc.contributor.authorKaba, Fethi
dc.date.accessioned2012-03-16T16:27:46Z
dc.date.available2012-03-16T16:27:46Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/6589
dc.descriptionTez (sanatta yeterlik) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 118315en_US
dc.description.abstract19.yüzyıl sanatın anlamını değiştiren önemli teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Sanatın anlamının değişmesini sağlayan gelişmelerin ilk önemli başlangıcı olarak fotoğrafın keşfi de bu dönemde gerçekleşmiştir. Fotoğraf, yeniden üretim aracı olarak, sanat yapıtının biricikliğini ve aura'sını sorgulayan, gerçeğin yeniden üretimini ''olduğu gibi'' ortaya koyan bir teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, fotoğrafın sanat aracı olarak kullanımı birçok sanatçı tarafından benimsenmemiş ve bu yeni teknoloji başlangıçta bir sanat aracı olarak kabul edilmemiştir. Sanatçılar, bu araca tepki olarak, gerçeği sorgulamaya yönelik bir dizi yeni sanat formları üreterek modern estetik dönemini başlatmışlardır. Kısaca, bu dönemde, sanatçıların fotoğrafik gerçekliğe tepki olarak kendi soyut gerçeklerini yaratma çabalarına girdiklerini söyleyebiliriz. Fotoğrafın uzantısı olarak görülen sinema da, benzer bir durumda kalarak belli bir dönem sanatsal bir form olarak kabul edilmemiştir. Sanatçıların yeni teknolojilere uzak kalarak yapmaya çalıştıkları yeni deneyler, her nekadar yenilikçi gibi görünseler de, sonuçta sanat yapıtının aura'sı ve biricikliği üzerine odaklandığı söylenebilir. Modernizm'in bu arayışları ve sürekli yeni kalma uğraşısı kendini de yok ederek postmodernizme dönüşmesinde en büyük etkenlerin başında gelir. Bu dönüşüm, teknolojiyi kullanarak, gerek estetik gerekse anti-estetik çalışmalar yapan Dada, Gerçeküstücülük ve Pop Sanatı ile gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Postmodernizm kitle iletişim araçlarının başatlığında sanat, aura, biriciklik, yücelik kavramlarını sorgulayarak sanatın anlamını belirginsizleştirir. Postmodernizm ile birlikte bilgi, kültür ve sanat iletişim ağı içerisinde anlamını kaybederek, elektronik görüntü baskınlığında toplum geneline yayılan bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Bu kitle iletişim çağında, sanatın yüceleştirilerek, mitleştirilmesi ütopik bir olgu olarak kalırken, birçok sanat formu belli bir pazar ortamında varoluşunu sürdürmek zorunda kalmıştır. Bu sanat formlarından biri de en yaygın izleyici kitlesine ulaşabilen müzik videolardır. Müzik videolar müzik, sinema, animasyon gibi birçok sanat dalını kendinde toplayan medyasal bir form olarak ortaya çıkar. Müzik videoların etkinliği, televizyon ve onun yararlandığı teknolojilerin gelişimi ile birlikte artmıştır. 1960'lardan 1970'lereen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVideo kayıtlarıen_US
dc.titleMüzik videolarda anlatım dilien_US
dc.typeartThesisen_US
dc.contributor.departmentGüzel Sanatlar Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpagexii, 61 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record