Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSaracel, Nüket
dc.contributor.authorİslamoğlu, Hüseyin
dc.date.accessioned2015-08-18T17:18:34Z
dc.date.available2015-08-18T17:18:34Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7758
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 121964en_US
dc.description.abstractMesleki eğitim, işlerin gerektirdiği nitelikler ile bireysel yeteneklerin uyumlaştırılması sürecidir. Mesleki eğitim sadece çalışanların değil, işletmelerin ve tüm ekonominin başarısında büyük önem taşımaktadır. Ekonomik ve teknik gelişmeler nitelikli eleman ihtiyacını sürekli artırmaktadır. Bu ihtiyaca cevap verebilecek sistem ise mesleki eğitimdir. Mesleki eğitim nitelik kazandırmaya yoluyla istihdamı artırırken, nitelik artırma yani hizmet içi eğitim yoluyla da çalışanların verimlilik düzeyini yükseltmektedir. Ülkemizde mesleki eğitim kamu çabaları ile verilmektedir. Oysa sistemin başarısı işçi, işveren ve devlet kesimlerinin yeterli düzeydeki işbirliğine bağlıdır. Mesleki eğitimin etkinliğinin artırılması ve Batı standartlarına uyum sağlanması amacıyla yeniden yapılanması çalışmamızın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda birinci bölümde, mesleki eğitim hakkında çeşitli bilgilere yer verilerek ülkemizdeki mesleki eğitimin çerçevesi sunulmuştur. İkinci bölümde ise mesleki eğitimi etkileyen çeşitli faktörler ve uygulamadaki aksaklıklar nedenleriyle ortaya konulmuştur. Ülkemizde mesleki eğitimin yeniden yapılanması gereği ve yapılanma süreci yine bu bölümde ele alınmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMesleki eğitim -- Türkiyeen_US
dc.titleTürkiye'de mesleki eğitimin yeniden yapılanmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 77, VI y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record