Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Ufuk
dc.contributor.authorÇelik, Çağrı
dc.date.accessioned2015-08-18T17:18:34Z
dc.date.available2015-08-18T17:18:34Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7795
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 353858en_US
dc.description.abstractKamuoyunda İş Güvencesi Kanunu olarak bilinen 4773 sayılı Kanun ve bunu müteakip çıkarılan 4857 sayılı İş Kanunu ile süreli fesih müessesesinde değişiklikler yapılmış ve işverenin süreli fesih hakkını kullanmasına kısıtlamalar getirilmiştir. Şüphesiz getirilen bu kısıtlamaların en önemlisini otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olması oluşturmaktadır. Çalışmamızın temel amacı, süreli fesih müessesesine ilişkin getirilen değişiklikleri inceleyerek, işçi davranışlarından ve yetersizliğinden kaynaklanan geçerli fesih sebepleri ile derhal fesih sebepleri arasındaki temel farklılıkları ortaya koymak ve süreli fesih uygulanmasında ortaya çıkan hukuki sorunlara çözüm bulmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde fesih kavramı ve fesih türleri genel olarak açıklandıktan soma iş güvencesi hükümleri kapsamı içinde ve dışında fesih prosedürü açıklanmaya çalışılmıştır. Tezimizin ana kısmı olan ikinci bölümde, işçinin davranışlarından ve yetersizliğinden kaynaklanan geçerli fesih sebepleri incelenmiş, Alman ve Fransız hukuk sistemlerinin tecrübeleri ile Yargıtay'ın üç yıllık uygulaması esas alınarak bu kavramlar somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise süreli fesih yoluyla iş sözleşmesi sona erdirilen işçinin başvurabileceği yollar ve feshin sonuçları üzerinde durulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşten çıkarma -- Hukuk ve mevzuat -- Türkiyeen_US
dc.subjectİş güvenliği -- Hukuk ve mevzuat -- Türkiyeen_US
dc.subjectİşçi hakları -- Türkiyeen_US
dc.subjectİş hukuku -- Türkiyeen_US
dc.titleİş sözleşmesinin işçiden kaynaklanan sebeplerle süreli feshi ve sonuçlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 123 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record