Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGökçek Karaca, Nuray
dc.contributor.authorHoş, Zeynep
dc.date.accessioned2015-11-03T14:45:31Z
dc.date.available2015-11-03T14:45:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7808
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 85521en_US
dc.description.abstractGünümüzde bilim ve teknolojideki hızlı değişim süreci nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacı arttırmış ve bu kapsamda gerek meslek öğrenmenin geleneksel yollarından biri olan çıraklık ve gerekse stajyerlik bu ihtiyaca cevap vermeye yönelik uygulamalar olarak önem kazanmıştır. Çıraklık ve stajyerlik uygulaması ile kişilerin mesleki bilgileri iş içerisinde geliştirilmekte ya da teorik bilgi iş içinde uygulanmakta ve geliştirilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de çıraklık ve stajyerlik müessesesinin eğitim sistemi, yasal düzenlemeler ve Avrupa Birliği müktesebatı bağlamında Avrupa Birliği’ne uyum süreci bakımından durumunun değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında, Türkiye’de çıraklık ve stajyerlik müessesesi mesleki ve teknik eğitim sistemi ile ilişkili olarak yasal yönleriyle ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca söz konusu amaca uygun olarak çıraklık ve stajyerlik müesseselerinin Dünya’daki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi ile uluslararası ve ulusal hukuki düzenlemeler inceleme konusu yapılmıştır. Bunun yanında Türkiye’de çıraklık ve stajyerlik müessesesi mesleki eğitim ile iş ve sosyal güvenlik hukuku açısından incelenmiş, Avrupa Birliği düzenlemeleri, bazı Avrupa Birliği ülkeleri uygulamaları ve Avrupa Birliği ilerleme raporları, konunun Avrupa Birliği müktesebatı bağlamında değerlendirilmesi bakımından inceleme konusu yapılmıştır. Ülkemizde çıraklık ve stajyerlik müessesesinin gerek kurumsal yapı, eğitim süreci ve yasal düzenlemeler ve gerekse uygulamadan ve konuya ilişkin algı ve anlayış tarzından kaynaklanan ciddi sorunları bulunmaktadır. Avrupa Birliği müktesebatı bağlamında bu sorunların çözümüne yönelik önlemler alınması ise Avrupa Birliği’ne uyum süreci bakımından önem arz etmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇıraklar -- Hukuksal durum -- Türkiyeen_US
dc.titleAvrupa Birliği müktesebatı bağlamında Türkiye'de çıraklık ve stajyerlik müessesesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVII, 119 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record