Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOyman, Mine
dc.contributor.authorBozkurt, Yasemin, 1978-
dc.date.accessioned2018-04-02T14:24:50Z
dc.date.available2018-04-02T14:24:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7879
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 385234en_US
dc.description.abstractBir reklam uygulaması olan oyun reklamlar, video oyun ve eğlence temelinde marka mesajını tüketiciyle buluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, çevrimiçi ortamda oyun oynayan insanların oyun reklamları "oyun" ve "reklam" bakış açısına göre nasıl algıladığını ve bu algının oyundaki markaya nasıl yansıdığını ortaya çıkarmaktır. Tezin ilk üç bölümünde araştırmanın teorik çerçevesini ortaya koymak amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Dördüncü bölümde ise araştırmanın kavramsal çerçevesi çizilerek araştırma yöntemi açıklanmıştır. Araştırma verilerine, örneklemi oluşturan 18-24 yaş arası genç internet oyuncuları üzerinde uygulanan nitel ve nicel veri toplama teknikleriyle ulaşılmıştır. Araştırmanın beşinci bölümünde içerik analizi ve istatistik yöntemler kullanılarak veri analizi yapılmıştır. Altıncı bölüm de ise, araştırma sonuçlarına ve önerilere yer verilmiştir. Elde edilen araştırma sonuçlarına göre; oyuncular oyun reklamların ticari bir amaç için tasarlandığı bilincine sahip olsalar da, bazı koşullara bağlı olmak şartıyla bu uygulamaları "oyun" olarak algılamakta ve oynamaktadır. Ayrıca oyuncunun oyun reklamları oyun ya da reklam olarak algılamasının, oyuna ve markaya yönelik tutumu ile markaya yönelik davranış niyeti üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan algılamanın ne olduğu fark etmeksizin, oyuna ve markaya yönelik tutum ile markaya yönelik davranış niyetinin birbirini etkilediği belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOyun içi reklamen_US
dc.subjectInternet reklamcılığıen_US
dc.titleOyun reklam algısı ve bu algının markaya yönelik tutum ile davranış niyeti üzerindeki etkisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVII, 269 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record