Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞeniş, B. Fethi
dc.contributor.authorYılmaz, Ruşen
dc.date.accessioned2016-04-04T16:23:23Z
dc.date.available2016-04-04T16:23:23Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8490
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 109596en_US
dc.description.abstractTürkiye'de bilgisayar destekli eğitim uygulamaları, 1990'lı yılların başlarında gündeme gelmiştir. Başlangıçta BDE ile ilgili olarak, çeşitli okullara bilgisayar laboratuvarları kurulması, ders yazılımı üretilmesi, öğretmenlere konuyla ilgili hizmetiçi eğitim programlarının uygulanması gibi oldukça pahalı faaliyetler yerine getirilmiştir. 1995'li yıllara gelindiğinde, BDE ile ilgili çalışmaların durdurulduğu ve yapılan pahalı yatırımların atıl durumda kaldığı konusundaki duyumlar yoğunlaşmaya başlamıştır. BDE uygulamaları, ders yazılımlarının gereği gibi kullanılması sonucunda, eğitimde verimliliğe katkı sağlayabilecek özellikler taşımaktadır. Ancak ders yazılımlarının kullanımı sırasında karşılaşılan sorunlar da eğitimin verimliliğini etkileyebilmektedir. BDE'in hedef kitlesi olarak tanımlanabilecek öğretmen ve öğrenci ile bilgisayar donanımı ve ders yazılımlarının birbiriyle iletişiminde de bazı sorunlar ortaya çıkmakta ve eğitimin verimliliğinden uzaklaşılabilmektedir. Bu şekilde, eğitim verimliliğnden uzaklaşılmasını en aza indirgeyebilecek ve belki de ortadan kaldırabilecek önemli unsurlardan birisi, BDE basılı destek materyalleridir. BDE basılı destek materyalleri, eğitim sürecinin bileşenlerini tanımlayan yardımcı gereçlerdir. BDE sürecinde rol alan bilgisayar donanımı ve yazılımlarının niteliklerini açıklayan, öğretmen, öğrenci ve teknik personelin tutum ve davranışlarını tanımlayan bu materyaller, sonuçta eğitim sürecinden istenen verimin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. BDE basılı destek materyallerinin hedef kitlenin özelliklerine göre üç farklı kategoride incelenmesinde yararlar görülmektedir: (a) Öğretmen Elkitapları, (b) Öğrenci Elkitapları ve (c) Teknik Personel Elkitapları. Üç farklı başlıkta hazırlanan BDE basılı destek materyalleri, kullanımda kolaylıklar yaratabilecek ve anlaşılırlığı artırabilecektir. Basılı materyallerin hazırlanmasında kullanılan yöntemler gibi, BDE basılı destek materyallerin hazırlanmasında: (a) Yazarlık, (b) Şekil verme ve (c) Baskı aşamaları izlenmektedir. Yazarlık, BDE destek materyallerin her biri için ayrı bir planlama yapılarak, içerik oluşturulması çalışmalarını kapsamaktadır..en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğretimen_US
dc.subjectDers kitapları -- Yazarlıken_US
dc.titleBilgisayar destekli eğitimde basılı destek materyalleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 115 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record