Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel, Ahmet Halûk
dc.contributor.authorÖrem, Ayşın
dc.date.accessioned2014-04-14T17:04:17Z
dc.date.available2014-04-14T17:04:17Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8497
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 118357en_US
dc.description.abstract"Günlük yaşamımızdaki değişim ve televizyon reklamları" adlı çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları sınırlılıkları ve tanımları yer almaktadır. İkinci bölümde, araştırmada kullanılan yöntem hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümde ; araştırma modeli, araştırmanın evren ve örneklemi, verilerin toplanması, verilerin çözümü ve yorumlanması, araştırmanın süre ve olanakları yer almaktadır. Üçüncü bölümde, ''kültür'' kavramı, öğeleri, özellikleri, çeşitleri, düzgüleri ve süreçleriyle ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, ''değişim kavram olarak incelenirken, toplumsal değişme, periyodiksel değişmeler ve kültürel değişme üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde; iletişim, kitle iletişimi, kitle iletişim araçları incelenirken, teknoloji ve ideoloji kavramları üzerinde durulmuştur. Kitle iletişim araçları içinde ayrı bir yere sahip olan televizyon özelliklerinden söz edilmiş televizyon reklamlarının günlük yaşamımızdaki yerine değinilmiştir. Yedinci bölümde, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki bayan akademisyenlere uygulanan anketin tablolarına yer verilmiştir. Tablolardan çıkan sonuç ; televizyon reklamlarının günlük yaşamımızdaki tercihlerde etkiye sahip olduğudur.Günlük yaşamımızdaki tercihlerin farklılaşmasıyla yaşanan değişimde, televizyon reklamlarının sahip olduğu rol, uzun dönemde insana bağlı olarak kültürde de yansımalarını bulacaktır. Son bölümde, araştırmadan elde edilen sonuca bağlı olarak önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKitle iletişim araçları -- Sosyal yönleren_US
dc.subjectTelevizyon reklamlarıen_US
dc.titleGünlük yaşamımızdaki değişim ve televizyon reklamlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageix, 94 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record